JavaScript
JavaScript

JavaScript

Kurs JavaScript oferowany przez centrum szkoleń w Krakowie to profesjonalne szkolenie, które skierowane jest do osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie języka JavaScript i nauczyć się tworzyć dynamiczne, interaktywne strony internetowe. Wymagamy od uczestników podstawowej wiedzy na temat języka HTML, aby umożliwić im płynne przyswajanie wiedzy i umiejętności związanych z językiem JavaScript.

Nasze szkolenie JS obejmuje zdobywanie umiejętności w takich obszarach jak komunikacja z użytkownikami, modyfikacja modelu obiektowego dokumentu, walidacja formularzy, animacja grafiki oraz tworzenie ciasteczek.

Program szkolenia koncentruje się na różnych aspektach języka JavaScript, takich jak funkcjonowanie przeglądarek internetowych, specyfika DOM, biblioteka jQuery, technologia AJAX oraz na innych technologiach wykorzystywane na potrzeby stron internetowych. Uczestnicy poznają podstawy składni i operacji na danych, struktury i operatory, a także podstawowe funkcje i obiekty wbudowane w język JS, w tym tworzenie własnych obiektów. Na szkoleniu uczestnicy nauczą się również, jak korzystać z technologii AJAX i biblioteki jQuery.

Wprowadzenie do JavaScriptu

 • Dlaczego warto używać JavaScript
 • Umieszczanie skryptów na stronach internetowych
 • Podobieństwa z innymi językami programowania
 • Struktura dokumentu
 • Wykonanie skryptów

Podstawy składni: operacje na danych, podstawowe struktury i operatory

 • Proste wyrażenia, liczby i zmienne
 • Typy danych w JS
 • Operatory arytmetyczne
 • Operatory porównania i relacyjne
 • Operatory logiczne
 • Operatory bitowe
 • Operatory przypisania
 • Priorytety operatorów
 • Instrukcje warunkowe
 • Pętle

Tabele

Podstawowe funkcje

 • Data i czas
 • Funkcje matematyczne
 • Funkcje tekstowe
 • Zdarzenia i ich obsługa
 • Lista zdarzeń
 • Wyrażenia regularne

Obiekty wbudowane w język JavaScript

 • Konstruktor obiektów
 • Obiekt Number
 • Obiekt String
 • Obiekt RegExp
 • Obiekt Date
 • Obiekt Math

Formularze

BOM i DOM

Tworzenie własnych obiektów

Ajax