MySQL
MySQL

MySQL

Kurs MySQL, oferowany przez nasze krakowskie centrum szkoleń, skierowany jest głównie do osób początkujących, ale również do osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę w projektowaniu baz danych MySQL i Postgre.

Podczas szkolenia MySQL uczestnicy zdobędą umiejętności programistyczne potrzebne do projektowania rozbudowanych baz danych. Kurs MySQL składa się z wielu praktycznych ćwiczeń i przykładów, które pozwalają na bezpośrednie stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Omówione zostaną podstawowe koncepcje projektowania baz danych, takie jak normalizacja, schematy baz danych, relacje między tabelami, a także zaawansowane techniki projektowania, takie jak używanie indeksów, optymalizacja zapytań SQL oraz zarządzanie transakcjami.

Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z różnymi narzędziami oraz metodami tworzenia i zarządzania bazami danych MySQL i Postgre. Będą ponadto mieli okazję uczestniczyć w rozmaitych praktycznych ćwiczeniach w tych narzędziach.

Realizowana tematyka:

Zagadnienia podstawowe

 • Zarządzanie serwerem baz danych
 • Podstawy projektowania baz w MySQL
 • Pobieranie danych
 • Zapytania SELECT – omówienie
 • Tworzenie nowej bazy danych
 • Tworzenie, modyfikowanie i usuwanie tabel

Język SQL

 • Proste zapytania – konstrukcja SELECT
 • Funkcje i operatory
 • Wybieranie wierszy – klauzula WHERE
 • Porządkowanie danych – klauzula ORDER BY
 • Łączenie wielu tabel
 • Grupowanie wierszy
 • Wybieranie grup wierszy – klauzula HAVING

Projektowanie nowej bazy

 • Dodawanie rekordów
 • Modyfikacja rekordów
 • Aktualizacja zawartości bazy danych

Bezpieczeństwo serwera MySQL

 • Zabezpieczanie przed atakami
 • Bezpieczeństwo a komenda LOAD DATA LOCAL
 • Opcje programu mysqld dotyczące bezpieczeństwa

Tworzenie i modyfikacja kont użytkowników

 • Użytkownicy i hasła
 • Dodawanie nowego konta użytkownika
 • Zmiana hasła konta użytkownika
 • Limitowanie zasobów konta
 • Usuwanie konta użytkownika

Sortowanie wyników zapytań

 • ORDER BY
 • Wiele kolumn sortowania

Transakcje

 • BEGIN
 • COMMIT
 • ROLLBACK
 • SAVEPOINT

Zarządzanie treścią bazy danych

 • uprawnienia użytkowników
 • Tworzenie zapytań
 • Wyświetlanie zawartości według określonych kryteriów