Gwarancja jakości
Gwarancja jakości

System gwarancji jakości usług szkoleniowych

Gwarancja jakości

System gwarancji jakości usług


 

Program i system gwarancji jakości:

  • W przypadku braku pełnej satysfakcji z poziomu realizacji usług Klient ma prawo żądania wykonania gwarancji w formie uzupełniającego kursu lub indywidualnych konsultacji.
  • Informacja o niestatysfakcjonującej jakości usługi powinna zostać zgłoszona pisemnie w terminie 7 dni od dnia zakończenie wykonywania usługi. Informacja powinna zawierać możliwie pełny opis i wyjaśnienie zastrzeżenia wraz z dowodami (opinia innych uczestników).
  • Centrum Szkoleń Informatycznych Vedius, po weryfikacji przekazanych informacji zobowiązuję się do rozpatrzenia wniosku i po wystawieniu opinii do zrealizowania gwarancji poprzez uzupełnienie szkolenia dla Uczestnika, zapewni bezpłatny udział w dodatkowych konsultacjach.
  • Szkolenie/konsultacja uzupełniająca zostanie wykonana w terminie zgodnym z harmonogramem szkoleń w firmie Vedius lub innym terminie w porozumieniu z Uczestnikiem.
  • Wnioski i zażalenia dotyczące organizacji realizowanej usługi należy zgłaszać do konsultanta ds. organizacyjnych w firmie Vedius. Wnioski i zażalenia dotyczące spraw merytorycznych należy zgłaszać do konsultanta ds. merytorycznych w firmie Vedius.

 

System komunikacji


 

Konsultant ds. organizacji szkoleń/usług:

Barbara Węgiel
tel/fax (12) 633 01 64

Konsultant ds. merytorycznych:

Waldemar Węglarz

tel 691 540 510

Konsultant ds. projektu Kierunek Kariera:

Agata Krukowska-Tujaka

tel 505 139 232

 

Procedura realizacji usług


 

Szkolenia otwarte

Po przyjęciu zgłoszenia na szkolenie z tzw. otwartej rekrutacji (według harmonogramu szkoleń dostępnego na stronie internetowej) konsultant do spraw organizacyjnych skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub mailem w terminie do 3 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia. Kontakt mailowy lub telefoniczny ma na celu zarówno weryfikację zgłoszenia jak i wstępne rozpoznanie oczekiwań Klienta.

W przypadku zainteresowania Klienta szczegółami merytorycznymi kontakt z Klientem przejmie konsultant ds. merytorycznych. na życzenie Klienta możliwe jest przesłanie szczegółowego scenariusza realizowanego szkolenia.

Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte z założenia jest projektowane pod konkretne zapotrzebowanie Klienta.

Ponieważ każda firma ma własne potrzeby w zakresie szkoleń, dlatego szkolenie zamknięte jest najlepszym rozwiązaniem. Tematykę, rodzaj i charakter szkolenia ustalamy w drodze szczegółowych konsultacji, zarówno w sprawach organizacyjnych jak i merytorycznych. Ustalamy zakres, tematykę oraz miejsce szkolenia według wskazań Klienta. Posiadamy dwie pracownie szkoleniowe w centrum Krakowa oraz pracownię mobilną, dzięki temu istnieje możliwość przeprowadzania szkoleń w dowolnym miejscu, nawet w plenerze.

Na życzenie Klienta możliwe jest wykonanie diagnozy wstępnej grupy, w formie pre-testów lub ćwiczeń praktycznych.

 

Metodologia kształcenia, programy nauczania


 

Firma Vedius opracowała autorskie programy kształcenia oraz kompletne autorskie materiały szkoleniowe do szkoleń znajdujących się w ofercie firmy. Zarówno metody kształcenia, jak i treści oraz materiały dydaktyczne dostosowane są do danego zlecenia po przeprowadzeniu wstępnego rozpoznania. W przypadku szkoleń zamkniętych rozpoznaniem może być pretest przesłany Zamawiającemu. W przypadku szkoleń z rekrutacji otwartej rozpoznanie dokonywane jest na pierwszych zajęciach i na jego podstawie dobierana jest treść i metoda kształcenia.

Firma Vedius specjalizuje się w szkoleniach zawodowych, podwyższających kwalifikacje i umiejętności z tematyki IT dlatego. Klientami firmy są zwykle osoby dorosłe, dlatego metody kształcenia ukierunkowane są na pracę z tą grupą odbiorców. Nabywanie umiejętności oraz ich doskonalenie wymaga specyficznego charakteru pracy m.in położenia nacisku na umiejętności praktyczne. W przełożeniu na działania sprowadza się to do zwiększonej ilości ćwiczeń, przykładów praktycznego zastosowania, dopasowania treści do indywidualnych potrzeb uczestników w tym niejednokrotnie do konieczności pracy w podgrupach.

Programy nauczania, scenariusze szkoleń, materiały szkoleniowe

Firma Vedius opracowała autorskie programy szkoleń, scenariusze szkoleń oraz kompletne materiały szkoleniowe. Zarówno programy szkoleń, scenariusze jak i materiały szkoleniowe są do wglądu dla Klienta na etapie uzgadniania warunków realizacji szkolenia, aby Klient mógł ocenić jakość usług świadczonych przez firmę Vedius.