Zapytanie ofertowe nr 1017019
Blog

Timeline

Blog

Zapytanie ofertowe nr 1017019

Zapytanie ofertowe nr 1017019 na dostawę sprzętu komputerowego.

Celem udzielenia zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby wyposażenia pracowni do kwalifikacji E14 funkcjonującej na terenie Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu.

Waldemar Węglarz Centrum Szkoleń Informatycznych “Vedius”, Vedius – Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego z siedzibą w Rabce-Zdroju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego o nr RPDS.10.04.01-02-0027/16 pn. „Cyfrowa Szkoła Sukcesu – rozwój oferty kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 – Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Społecznego, na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby wyposażenia pracowni do kwalifikacji E14

Do pobrania – załączniki

specyfikacja

wzor_oferty

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *