Szkolenia dla użytkowników i administratorów najpopularniejszych wersji systemów operacyjnych MS Windows oraz Linux: MS Windows 10, MS Windows Serwer 2012/2016, Linux Suse, Linux Ubuntu.

Szkolenie dla administratorów serwerowych systemów operacyjnych. Szkolenie prowadzone jest na wcią ż popularnych i używanychwersjach serwerowych systemu Windows: Windows Serwer 2008 i Windows Serwer 2012. W ramach zajęć przewidziana jest instalacja, konfiguracja oraz administracja wymienionymi systemami operacyjnymi. Uczestnicy nauczą się konfigurować system Windows Serwer, zabezpieczać system, instalować, konfigurować i zarządzać domeną lokalną. W ramach zajęć będzie konfiguracja domeny Active Directory, tworzenie kont domenowych, zarządzanie zasobami domeny oraz administracja siecią domenową z poziomu serwera.

Realizowane zagadnienia:

Instalacja i konfiguracja systemu

 • Instalacja i konfiguracja systemu Windows Serwer 2008/2012
  • Konfiguracja poinstalacyjna
  • Środowisko pracy systemu
  • Konta użytkowników - konta lokalne
  • Konsola MMC - administrowanie systemem za pomocą przystawek administracyjnych konsoli
  • Przystawka gpedit.msc - "Zasady grupy"
  • Administrowanie przystawką services.msc - "Usługi"
  • Zarządzanie dyskami i woluminami
  • System NTFS - nadawanie uprawnień do zasobów - Access Control List
  • Przydziały dysku - Disk Quota
  • Szyfrowanie EFS
 • Konfiguracja serwera VPN
 • Zestawianie połączeń tunelowych
 • Zdalna administracja poprzez VPN

Infrastruktura sieci

 • Standardy architektury sieci
 • Łączenie się z Internetem
 • Sieci lokalne i bezprzewodowe
 • Zdalny dostęp

Składniki sieci

 • Zrozumienie modelu OSI
 • Przełączniki zarządzalne
 • Typy mediów

Implementacja TCP/IP

 • Adresowanie w standardzie IPv4
 • Konfiguracja IPv4
 • Adresowanie IPv6

Implementacja DHCP

 • Zapoznanie z opcjami oraz roli serwera DHCP
 • Wdrażanie, zarządzanie oraz rozwiązywanie problemów usługi DHCP

Implementacja DNS

 • Implementacja i konfiguracja DNS
 • Konfiguracja rozwiązywania nazw pomiędzy strefami DNS
 • Infrastruktura powiązań usługi DNS i integracja z Active Directory

Konfiguracja i administracja domeną Active Directory

 • Zarządzanie rolami serwera
 • Konfiguracja DHCP
 • Instalacja Active Directory
 • Zarządzanie domeną Windows
  • Podłączanie komputerów do domeny
  • Przekierowanie folderów specjalnych
  • Tworzenie i zarządzanie kontami domenowymi
  • Zarządzanie kontenerami
  • Tworzenie zasad dla kontenera

Zabezpieczenia serwera

 • Kopie zapasowe
 • Obrazy partycji
 • Macierze dyskowe
 • Przegląd zabezpieczeń systemu Windows
 • Zabezpieczenia plików i folderów
 • Przegląd zabezpieczeń sieci
 • Funkcje ochrony kont
 • Ochrona e-mail i serwera

Konserwacja systemu Windows Serwer 2008/2012

 • Rozwiązywanie problemów z Windows Server
 • Aktualizowanie systemu Windows Server
 • Odzyskiwanie danych
 • Dostępność serwerów

Szkolenie dla administratorów serwerowych systemów operacyjnych. Szkolenie prowadzone jest na najnowszej aktualnie wersji systemu serwerowego - Windows Server 2016. Uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami podstaw usług sieciowych niezbędnych do wdrożenia i wsparcia środowiska Windows Server 2016. W ramach zajęć przewidziana jest instalacja, konfiguracja oraz szeroko pojęta administracja systemem.

Realizowane zagadnienia:

Instalacja i konfiguracja systemu

 • Wprowadzenie do Windows Server 2016
 • Instalacja i konfiguracja systemu Windows Serwer 2016
  • Konfiguracja systemu poprzez zasady Grupy
  • Zarządzanie plikami cpl
  • Szyfrowanie EFS
 • Proces przygotowania do aktualizacji i migracji środowiska
 • Migracja ról serwera i organizacja przepływu pracy
 • Konfiguracja serwera VPN
 • Zestawianie połączeń tunelowych
 • Zdalna administracja poprzez VPN

Implementacja Hyper-V

 • Przegląd funkcji Hyper-V
 • Konfiguracja roli Hyper-V w Windows Server 2016
 • Proces instalacji Hyper-V
 • Konfiguracja oraz zarządzanie maszynami wirtualnymi w Hyper-V

Zapoznanie i zarządzanie kontenerami w Hyper-V

 • Zapoznanie z funkcjami i wstępne zarządzanie kontenerami w Windows Server 2016
 • Instalacja, wdrażanie i zarządzanie kontenerami w Windows Server 2016

Implementacja Storage Spaces i Data Deduplication

 • Wdrożenie i zarządzanie Storage Spaces
 • Wdrożenie i zarządzanie Data Deduplication

Implementowanie i zarządzanie zasobami typu failover clustering

 • Tworzenie i konfiguracja struktury failover cluster
 • Szczegółowy monitoring infrastruktury failover cluster
 • Zapoznanie i tworzenie scenariuszy failover cluster
 • Implementowanie wysokiej dostępności w oparciu o stretch clustering

Implementacja infrastruktury sieciowej opartej o protokół IPv4 i iPv6

 • Planowanie scenariuszy adresacji IPv4 i IPv6
 • Konfiguracja hostów w oparciu o protokół IPv4 i IPv6
 • Zarządzanie i rozwiązywanie problemów w oparciu o protokół IPv4 i IPv6
 • Implementacja protokołów Pv6 i IPv4 w scenariuszach współdziałania
 • Proces migracji z protokołu IPv4 do IPv6

Implementacja DHCP

 • Zapoznanie z opcjami roli serwera DHCP
 • Wdrażanie, zarządzanie oraz rozwiązywanie problemów usługi DHCP

Implementacja DNS

 • Implementacja i konfiguracja DNS
 • Konfiguracja rozwiązywania nazw pomiędzy strefami DNS
 • Infrastruktura powiązań usługi DNS i integracja z Active Directory

Konfiguracja i administracja domeną Active Directory

 • Zarządzanie rolami serwera
 • Instalacja Active Directory
 • Zarządzanie domeną Windows
  • Podłączanie komputerów do domeny
  • Przekierowanie folderów specjalnych
  • Tworzenie i zarządzanie kontami domenowymi
 • Zabezpieczanie serwera
  • Kopie zapasowe
  • Obrazy partycji

Zarządzanie, monitorowanie i obsługa wdrożenia obrazów maszyn wirtualnych:

 • Przegląd opcji wdrożenia infrastruktury WSUS
 • Proces implementacji struktury WSUS
 • Szczegółowy przegląd narzędzi do monitorowania Windows Server 2016
 • Przykłady zastosowania Performance Monitor
 • Event Logs - monitorowanie zdarzeń

Szkolenie przeznaczone dla początkujących projektantów i administratorów sieci. Szkolenie ukierunkowane jest na zdobycie praktycznych umiejętności. Większość zajęć to czynności manualne: przygotowanie okablowania sieciowego, łączenie komputerów, konfiguracja protokołu sieciowego. W ramach szkolenia przewidziana jest też diagnostyka sieci przyrządami pomiarowymi (testery sieci).

Realizowane zagadnienia:

Wprowadzenie teoretyczne do sieci komputerowych

Typy i topologie sieci komputerowych

Warstwy sieci – model OSI

 • Model referencyjny OSI
 • Warstwa fizyczna
 • Warstwa łącza danych
 • Warstwa sieci
 • Warstwa transportu
 • Warstwa sesji
 • Warstwa prezentacji
 • Warstwa aplikacji

Osprzęt sieciowy

 • Routery
 • Przełączniki
 • Access Point

Okablowanie w sieciach

 • Standardy okablowania sieciowego
 • Budowa i parametry okablowania

Przygotowanie okablowania sieciowego

 • Zaciskanie okablowania – ćwiczenia
 • Pomiary i diagnostyka okablowania
 • Dobór okablowania do topologii

Identyfikacja komputera w sieci – adresacja IP

 • Podstawy teorii IP
 • Standard IPv4
  • Klasy adresów
  • Maski podsieci
  • IP sieci
  • Broadcast
 • Standard IPv6
 • Ćwiczenia w Packet Tracer

Podsieci

 • Dobieranie odpowiednich adresów IP
 • Wydzielanie podsieci – projektowanie sieci dla konkretnej liczby komputerów
 • Tworzenie projektów sieci, przeprowadzanie symulacji poprawności przesyłania pakietów
 • Przeliczanie podsieci – ćwiczenia z systemem liczbowym binarnym i heksadecymalnym

Konfiguracja urządzeń sieciowych

 • Konfiguracja routera sieciowego
  • Tryb pracy router
  • Tryb pracy bridge
  • Tryb pracy access point
  • Tryb pracy repeater
 • Konfiguracja routera DSL/ADSL
  • Uruchamianie sieci bezprzewodowej
  • Ustawienie zapory sieciowej na routerze (firewall)
  • Przekierowania portów na routerze
  • Hasła serwisowe
 • Konfiguracja przełączników
  • Routing
  • Protokoły trasowania
  • Sieci wirtualne VLAN

Techniki pracy i administracji zdalnej

 • Programy VNC
 • Tworzenie wirtualnej sieci
 • Zdalna administracja routerem
  • Serwis Dyndns
  • Rejestrowanie domeny w serwisach Dyndns i NoIP
  • Praktyczne wykorzystanie nazw domenowych do zdalnej administracji routerem

Projektowanie i montaż sieci

Pomiary i diagnostyka

Szkolenie jednostopniowe przewidziane dla osób zajmujących się naprawą i konserwacją sprzętu komputerowego. Kurs ten jest również uzupełnieniem szkoleń administracyjnych. W ramach szkolenia realizowanego techniką warsztatową uczestnicy zapoznają się z budową komputera, metodami i technikami diagnozy sprzętu oraz pomiarów (pomiary napięć, prądu, wyliczanie poboru mocy).Realizowane zagadnienia:

Budowa komputera

Standardy urządzeń

 • Procesory
 • Płyty główne
 • Dyski twarde ATA/IDE/SATA
 • Pamięci

Podłączanie urządzeń

 • Urządzenia PnP
 • Wyszukiwanie sterowników
 • Określanie kompatybilności urządzeń

Montaż zestawu komputerowego

BIOS

 • Podstawowe ustawienia BIOS-u
 • Resetowanie BIOS-a
 • Zmiana parametrów pracy urządzeń ( napięcia, częstotliwość)
 • „Podkręcanie” urządzeń
 • Zmiana napięć
 • Aktualizacja BIOS-u

Zasilacze

 • Diagnoza pracy zasilacza
 • Kontrola prawidłowości napięć
 • Sprawdzanie wahań napięć

Identyfikacja urządzeń

 • Korzystanie z programów identyfikujących sprzęt(AIDA, Everest Home/Corporate)
 • Direct X
 • Diagnoza grafiki w DirectX
 • Diagnoza dźwięku
 • Sprawdzanie parametrów sprzętu w systemie operacyjnym(informacje o systemie)

Diagnoza pracy osprzętu sieciowego

Administrator systemu LINUX SUSE

Kurs II-stopniowy w oparciu o dystrybucję OpenSUSE

SUSE Linux to prosta w obsłudze dystrybucja Linuksa, stworzona z myślą o użytkownikach korzystających na co dzień z interfejsu graficznego. Przeznaczona jest zarówno dla użytkowników domowych (openSUSE), jak i do zastosowań komercyjnych (SUSE Linux Enterprise). Rozwijana początkowo w Niemczech przez SuSE GmbH, w styczniu 2004 przejęta przez firmę Novell.

Pierwsza wersja systemu pojawiła się w 1994 roku i nosiła nazwę S.u.S.E. (skrót od niem. Software- und System-Entwicklungsgesellschaft mbH, Nürnberg, od października 1998 zmieniona na SuSE. W grudniu 2006 firma Novell oddzieliła otwartą, ogólnodostępną wersję systemu, nazwaną openSUSE , od wydania komercyjnego, oferowanego wraz z pomocą techniczną i skierowanego do zastosowań profesjonalnych.


 

I stopień szkolenia

Instalacja, konfiguracja i podstawy administracji


Kurs przeznaczony dla początkujących użytkowników, pragnących zarówno dowiedzieć się czym jest ten system i jak go bezpiecznie zainstalować.Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi konfiguracji, administracji oraz współpracy systemów linuxowych z komercyjnymi produktami firmy Microsoft. Kurs polecany jest dla osób zainteresowanych wdrożeniem systemu wraz z oprogramowaniem biurowym, jako alternatywy dla produktów komercyjnych w firmach i instytucjach.

Realizowane zagadnienia:

Wprowadzenie do zagadnień oprogramowania opartego o GPL 2.0,

Instalacja systemu LINUX na komputerach zawierających zainstalowany system WINDOWS,

 • organizacja miejsca na dyskach dla nowego systemu,
 • przygotowanie nośnika instalacyjnego,
 • instalacja z nośnika CD, DVD lub sieciowa,

Konfiguracja zainstalowanego systemu,

 • boot loadery,
 • konfiguracja sieci,
 • repozytoria,
 • sterowniki,
 • składniki systemu – instalacja i deinstalacja,
 • dodatkowe oprogramowanie

Instalacja i deinstalacja,

Konta i uprawnienia,

 • istota konta „super użytkownika” i jego wykorzystanie,
 • konto z ograniczonymi prawami w codziennej pracy,
 • podstawowe czynności administracyjne na kontach i plikach,

Wdrażanie systemu LINUX do pracy w instytucjach,

 • oprogramowanie biurowe,
 • dostęp zdalny,
 • współdzielenie zasobów wraz z systemami Microsoft,

Zabezpieczanie systemów LINUX,

 • kopie zapasowe plików konfiguracyjnych,
 • obrazy dysków lub partycji,

 

II stopień

Konfiguracja serwera, administracja i elementy programowania w powłokach.


Kurs przygotowany z myślą o użytkownikach mających już za sobą problematykę instalacji oraz wstępną konfigurację i obsługę systemów typu Linux, chcących pogłębić swoją wiedzę, dowiedzieć się o zastosowaniach tego systemu lub wreszcie usystematyzować swoje wiadomości. Zakres kursu obejmuję tematykę budowy serwera opartego na systemie działającym w trybie tekstowym oraz jego zdalną administrację.

Przedstawione zostaną również rozwiązania problemów, z jakimi borykają się początkujący administratorzy.

Realizowane zagadnienia:

 • Instalacja systemu w środowisku tekstowym,
 • zaawansowane partycjonowanie w oparciu o strukturę plików systemów LINUX,
 • instalacja składników systemu
 • przygotowanie systemu do administracji zdalnej (ssh),
 • instalacja i konfiguracja firewalla,

Administracja z poziomu wiersza poleceń,

 • zakładanie/kasowanie kont użytkowników,
 • zarządzanie użytkownikami i grupami użytkowników,
 • prawa dostępu do plików i katalogów,
 • inne polecenia,

Instalacja i konfiguracja serwerów w systemie LINUX,

 • serwer dhcp,
 • serwer ftp,
 • serwer http,
 • serwer dns,

Instalacja kontrolera domeny dla stacji roboczych,

 • metody uwierzytelniania,
 • instalacja serwera nazw i smb,
 • integracja z innymi systemami,

Wstęp do programowania w powłokach,

 • problematyka pisania skryptów,
 • przykłady zastosowań.

Administrator systemu UNIX

Kurs dwustopniowy w oparciu o system FreeBSD

„{}… FreeBSD – system operacyjny z rodziny Unix. Do wersji 2.0 wywodził się z systemu 4.3BSD, kolejne wersje wywodziły się z 4.4BSD Lite2; obu stworzonych przez Computer Systems Research Group (CSRG) na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Podobnie jak NetBSD, jest bezpośrednią pochodną 386BSD – systemu będącego pierwszą próbą przeportowania systemu Unix z gałęzi BSD na architekturę IA-32. Ze względu na swą wydajność i niezawodność często stosowany jest jako serwer lub zapora sieciowa. FreeBSD obsługuje wiele z najbardziej obciążonych serwisów w Internecie (Yahoo!, ISC, Apache.org, New York Internet, Netcraft czy polski Home.pl). Na FreeBSD przeniesiono wiele aplikacji szeroko wykorzystywanych w Linuksie – m.in. Open Office, KDE. …{}”

Kurs jest polecany głównie dla osób zainteresowanych zastosowaniem systemu FreeBSD jako serwer lub router w domu lub w małym przedsiębiorstwie. Osoby preferujące środowiska graficzne także znajdą tu coś dla siebie. Kurs jest podzielony na dwa stopnie w zależności od stopnia zaawansowania.


I stopień

Instalacja, konfiguracja systemu i środowiska lokalnego


Realizowane zagadnienia:

Przegląd oprogramowania udostępnianego na licencji BSD,

Instalacja systemu FreeBSD,

 • organizacja miejsca na dyskach dla nowego systemu,
 • przygotowanie nośnika instalacyjnego,
 • instalacja z nośnika CD, DVD lub z serwera FTP,

Konfiguracja zainstalowanego systemu,

 • konfiguracja sieci,
 • konfiguracja serwera X,
 • system pakietowania (porty),
 • składniki systemu – instalacja i deinstalacja,
 • dodatkowe oprogramowanie – instalacja i deinstalacja,

Konta i uprawnienia,

 • istota konta „superużytkownika” i jego wykorzystanie,
 • konto z ograniczonymi prawami w codziennej pracy,
 • podstawowe czynności administracyjne na kontach i plikach,

Zabezpieczanie systemów,

 • kopie zapasowe plików konfiguracyjnych,
 • obrazy dysków lub partycji,

II stopień

Konfiguracja serwera opartego na systemie UNIX


Realizowane zagadnienia:

Instalacja systemu w środowisku tekstowym,

 • podział miejsca na dysku dla systemu FreeBSD,
 • instalacja składników z naciskiem na narzędzia konsoli,
 • przygotowanie systemu do administracji zdalnej (ssh),

Administracja z poziomu wiersza poleceń,

 • zakładanie/kasowanie kont użytkowników,
 • zarządzanie użytkownikami i grupami użytkowników,
 • prawa dostępu do plików i katalogów,
 • inne polecenia,

Instalacja i konfiguracja serwerów,

 • serwer dhcp,
 • serwer ftp,
 • serwer http,
 • serwer dns,

Wstęp do programowania w powłokach,

 • zmiana domyślnej powłoki systemowej,
 • problematyka pisania skryptów,
 • przykłady zastosowań.Administrator systemu BSD Unix

Administrator systemu LINUX Ubuntu

Kurs I stopnia, w oparciu o dystrybucję Ubuntu-Linux

Czym jest Linux Ubuntu?

Ubuntu Linux jest kompletną dystrybucją systemu operacyjnego GNU/Linux, przeznaczoną przede wszystkim do zastosowań biurowych i domowych.

Ubuntu bazuje na dystrybucji Debian (w wersji Sid) i jest rozwijane na serwisie Launchpad. Projekt sponsorowany jest przez firmę Marka Shuttlewortha Canonical Ltd. oraz Ubuntu Foundation.

Słowo ubuntu pochodzi z języków plemion Zulu i Xhosa zamieszkujących południową Afrykę i oznacza „człowieczeństwo wobec innych” (ang. humanity towards others). Głównym celem dystrybucji jest dostarczenie użytkownikom domowym kompletnego, otwartego systemu, który będzie łatwy w obsłudze oraz jednocześnie stabilny, niezawodny i nowoczesny.

Ubuntu korzysta ze środowiska GNOME. Istnieje również kilka wariantów dystrybucji, które różnią się wykorzystywanym środowiskiem graficznym oraz podstawowym zestawem pakietów. Do najpopularniejszych z nich należą Kubuntu (korzysta ze środowiska KDE), Xubuntu (korzysta ze środowiska Xfce).

Oferta kursu w oparciu o dystrybucję darmową Linuxa – Ubuntu jest skierowana głównie do osób początkujących w administrowaniu systemami Linux. Jest to jednostopniowy kurs, przedstawiający od podstaw instalację bardzo przyjaznej dla użytkownika a zarazem „eleganckiej” dystrybucji Linuxa, opartego na Debianie. Łatwa instalacja, bardzo dobre spolszczenie i obsługa bardzo zbliżona do systemów Windows z pewnością przyczynią się do szerszego zainteresowania tym systemem.


Realizowane zagadnienia:

Wprowadzenie do zagadnień wolnego oprogramowania

Instalacja systemu Ubuntu-Linux

 • przygotowanie nośnika instalacyjnego
 • organizacja miejsca na dysku i instalacja

Konfiguracja zainstalowanego systemu

 • charakterystyka środowiska GNOME
 • konfiguracja sieci
 • sterowniki własnościowe
 • składniki systemu – instalacja i deinstalacja
 • zmiana wyglądu środowiska graficznego

Wdrażanie systemu Ubuntu-Linux do pracy w domu lub w instytucjach

 • oprogramowanie multimedialne
 • oprogramowanie biurowe
 • programy narzędziowe

Zabezpieczanie systemów LINUX

 • kopie zapasowe plików konfiguracyjnych
 • obrazy dysków lub partycji

Otwarte Oprogramowanie (Open Source) i Wolne Oprogramowanie (Free Software) to znakomita alternatywa dla firm poszukujących oszczędności. Stanowi ono przeciwwagę dla systemów operacyjnych i programów komercyjnych. Aby móc wdrażać darmowe oprogramowanie potrzebni są zarówno specjaliści, których zadaniem jest zarządzanie tą platformą oprogramowania, jak i użytkownicy potrafiący z niego korzystać. Niniejszy kurs skierowany jest właśnie do osób zamierzających pracować na z systemami operacyjnymi i programami Open Source.
Kurs przewidziany jest jako uzupełnienie szkoleń z zakresu administracji systemami UNIX/LINUX.


Realizowana tematyka:

Obsługa systemu UNIX/LINUX

Zarządzanie oprogramowaniem

 • Instalacja oprogramowania Open Source z nośnika instalacyjnego
 • Instalacja oprogramowania z serwerów internetowych
 • Aktualizacja systemu operacyjnego i oprogramowania

Korzystanie z pakietów darmowego oprogramowania:

 • Wykorzystanie Open Office jako alternatywę dla MS Office
  • edytory tekstu
  • arkusze klakulacyjne
  • prezentacje multimedialne
  • bazy danych
 • Obróbka grafiki w Gimp

Komunikatory i poczta elektroniczna

Przeglądarki