Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z tworzeniem, edytowaniem i formatowaniem dokumentów tekstowych. Szkolenie prowadzone jest na najpopularniejszych wersjach edytorów tekstu – MS Word 2010/2016.


Wprowadzenie do programu Microsoft Word

 • Ogólne przedstawienie programu
 • Nazewnictwo i budowa elementów okna

Tworzenie dokumentu

 • Tworzenie nowego dokumentu
 • Kopiowanie i przenoszenie tekstu
 • Zapisywanie dokumentu

Formatowanie

 • Formatowanie czcionek
 • Formatowanie akapitu
 • Wstawianie znaków punktacji
 • Sprawdzanie pisowni, tworzenie własnych słowników, dołączanie słowników.
 • Tworzenie list wypunktowanych i numerowanych
 • wstawianie nagłówka i stopki
 • Formatowanie dokumentu przy użyciu styli
 • Formatowanie układu dokumentu oraz ustawień strony.
 • Usadzanie wcięć oraz używanie twardej spacji.
 • Użytkowanie tabulatorów oraz znaków wiodących.
 • Tworzenie przypisów oraz sortowanie danych.
 • Tworzenie własnej formy numeracji z uwzględnieniem konspektu zmiany numeracji stron.
 • Tworzenie pól tekstowych i osadzanie ich wewnątrz dokumentu.
 • Tworzenie i edycja nagłówek i stopki z własnymi polami.
 • Tworzenie indeksów, dodawanie słów do indeksu.
 • Edycja i tworzenie zakładek oraz tworzenie hiperłączy

Wstawianie obiektów

 • Wstawianie ClipArt
 • Importowanie grafiki
 • Osadzanie grafiki w dokumencie
 • Tworzenie oraz wstawianie wykresów.

Tabele

 • Import danych do tabel z innych źródeł.
 • Powtarzanie nagłówków tabel
 • Konwersja tekstu na tabele i odwrotnie.
 • Działania matematyczne w tabelach.
 • Formatowanie tabel

Praca grupowa na dokumencie

 • Udostępnianie i ochrona dokumentów.
 • Zabezpieczenie dokumentu przed modyfikacją i otwarciem.
 • Akceptowanie/odrzucanie zmian wprowadzonych przez recenzenta.
 • Porównywanie dwóch dokumentów.
 • Praca w chmurze.

Style i nagłówki

 • Tworzenie nowych, własnych styli.
 • Wykorzystanie stylów przy tworzeniu długich dokumentów
 • Nagłówki
 • wykorzystanie stylów w dokumencie
 • tworzenie własnych styli
 • style w szablonie globalnym
 • modyfikacja styli

Indeksy i spisy

 • Indeksowanie słów w dokumencie
 • Tworzenie spisu ilustracji i spisu tabel
 • Tworzenie spisów treści
 • Tworzenie korespondencji seryjnej

Drukowanie

 • Drukowanie dokumentu
 • Drukowanie broszur
 • Drukowanie dwustronne
 • Podgląd i edycja drukowanego dokumentu

Korespondencja seryjna.

 • Tworzenie seryjnej korespondencji na koperty.
 • Przygotowywanie etykiet
 • Tworzenie etykiet adresowych
 • Tworzenie seryjne dokumentów
 • Tworzenie seryjne mailingu
 • Tworzenie list seryjnych
 • Opcje zapytań (kwerend) w korespondencji seryjnej.

Dostosowanie edytora do preferencji użytkownika

 • Paski narzędziowe
 • Menu użytkownika
 • Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe.

 • Skróty klawiszowe używane przy edycji dokumentów.
 • Najczęściej używane skróty klawiszowe.

Umieszczanie w tekście informacji o charakterze specjalnym

 • Symbol, data i godzina
 • Komentarze.
 • Rejestrowanie zmian w dokumencie.

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z tworzeniem i obsługą arkuszy kalkulacyjnych. Szkolenie prowadzone jest na najpopularniejszych wersjach arkuszy kalkulacyjnych; MS Excel 2013.


Tematy związane z arkuszem kalkulacyjnym:

Tworzenie arkusza

 • Tworzenie nowego skoroszytu
 • Wstawianie arkuszy do skoroszytów
 • Kopiowanie i przenoszenie arkuszy
 • Poruszanie się pomiędzy komórkami, arkuszami w skoroszycie
 • Różne sposoby zaznaczania danych w arkuszach

Wprowadzanie i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym

 • Wprowadzanie danych
 • Formatowanie obszaru danych i obszaru arkusza
 • Formatowanie danych:
  • Dostosowanie wyglądu arkuszy do własnych potrzeb
  • Kopiowanie, przenoszenie i wypełnianie komórek
  • Zmiana kroju pisma, stylu, wielkość znaków
  • Rozmieszczanie danych w arkuszu
  • Wypełnianie i obramowanie komórek
  • Zmiana wysokości wierszy i szerokości kolumn
  • Autodopasowywanie wierszy i kolumn

Formuły i funkcje

 • Tworzenie formuł
 • Wstawianie i wykorzystywanie funkcji matematycznych i statystycznych
 • Wykorzystywaie funkcji warunkowej "jeżeli"
 • Funkcje daty i czasu
 • Funkcje tekstowe

Wstawianie wykresów

 • Formatowanie wykresów
 • Wstawianie schematów organizacyjnych
 • Wstawianie i formatowanie grafiki

Dodatkowe narzędzia arkusza kalkulacyjnego

 • Suma częściowa
 • Tabele przestawne
 • Scenariusze

Drukowanie danych

 • Ustawianie obszaru wydruku
 • Nagłówki i stopki
 • Drukowanie arkusza

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z tworzeniem prezentacji multimedialnych. Szkolenie prowadzone jest na najpopularniejszych wersjach MS Office 2013.


Tematyka kursu:

 • Zasady tworzenia prezentacji
 • Kolorystyka slajdów
 • Wyświetlanie prezentacji

Tworzenie prezentacji

 • Wstawianie slajdów
 • Projekty slajdów
 • Układ prezentacji

Formatowanie

 • Dobór czcionki i tła
 • Kolorystyka slajdu

Obiekty

 • Wstawianie wykresów
 • Formatowanie wykresów
 • Wstawianie schematów organizacyjnych
 • Wstawianie i formatowanie grafiki

Narzędzia

 • Przyciski nawigacyjne
 • Przejścia slajdu
 • Wzorzec

Wyświetlanie i drukowanie prezentacji

 • Parametry wyświetlania
 • Prezentacje przenośne
 • Pokazy niestandartowe
 • Drukowanie prezentacji

Kurs przeznaczony jest dla projektantów i operatorów baz danych. W ramach zajęć uczestnicy uczą się korzystać z istniejących baz danych, poznają również zasady projektowania baz danych w programie MS Access.

Realizowane zagadnienia:

Wprowadzenie do programu Microsoft Access

 • Zastosowanie i możliwości programu
 • Podstawy korzystania z baz danych stworzonych w Accessie
 • Omówienie interfejsu użytkownika
 • Omówienie budowy baz danych Accessa

Tabele

 • Wprowadzenie do projektowania baz
 • Tworzenie tabel
 • Wprowadzanie danych do tabel
 • Typy danych
 • Maski wprowadzania

Formularze

 • Tworzenie formularzy za pomoca kreatora
 • Projektowanie formularza
 • Przyciski i polecenia
 • Podformularze

Kwerendy

 • Projektowanie kwerend
 • Tworzenie zapytań

Raporty

 • Przygotowywanie raportów
 • Wydruki z baz danych

Dane zewnętrzne

 • Tworzenie łącz do danych zewnętrznych
 • Importowanie danych do bazy danych

Tworzenie relacyjnych baz danych w MS Access

ecdl

ECDL Start/ ECDL Base

Certyfikat ECDL BASE jest podstawowym certyfikatem umiejętności komputerowych. Aby go uzyskać, wystarczy zdać cztery egzaminy:

B1 – Podstawy pracy z komputerem

B2 – Podstawy pracy w sieci

B3 – Przetwarzanie tekstu

B4 – Arkusze kalkulacyjne

Certyfikat ECDL BASE zaświadcza, że jego posiadacz potwierdził podstawowe kompetencje komputerowe, umożliwiające sprawne korzystanie z komputera. Jest to podstawowy certyfikat dla pracowników wszystkich specjalności, którzy na codzień posługują się komputerem, korzystają z Internetu, tworzą i edytują dokumenty oraz arkusze kalkulacyjne.

ECDL BASE jest następcą wycofywanego certyfikatu ECDL START, na który składały się także cztery moduły. Mimo zachowania przez PTI tej samej ceny pełnej certyfikacji, certyfikat BASE obejmuje wiedzę i umiejętności znacznie szersze – pięciu „starych” modułów (1,2,3,4,7) – zaś START obejmował tylko cztery. Poza tym kwalifikacje walidowane certyfikatem BASE są o wiele bardziej aktualne niż to jest w przypadku STARTa.

Opłata egzaminacyjna za cztery egzaminy ECDL Base – 348 zł brutto.

ECDL Core

Szkolenie ECDL Core jest jednym z najczęściej wybieranych przez osoby wykorzystujące komputer do pracy biurowej. Większa część szkolenia opiera się na poznaniu pakietu oprogramowania biurowego MS Office. Uzupełnieniem są tematy z zakresu obsługi komputera, wykorzystania sieci lokalnej i Internetu w pracy oraz poznanie podstaw teoretycznych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych.

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) jest podstawowym certyfikatem poświadczającym, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy komputera takie zadania jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Kontrola tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych. Egzaminy pokrywają następujące obszary zastosowań komputerów i technologii informatycznej:

 1. Podstawy technik informatycznych
 2. Użytkowanie komputerów
 3. Przetwarzanie tekstów
 4. Arkusze kalkulacyjne
 5. Bazy danych
 6. Grafika menedżerska i prezentacyjna
 7. Usługi w sieciach informatycznych

ECDL Standard

Certyfikat ECDL STANDARD zaświadcza, że jego posiadacz potwierdził rozszerzone kwalifikacje komputerowe, umozliwiające posługiwanie się komputerem w dzisiejszym świecie. Poza umiejętnościami potwierdzonymi certyfikatem ECDL BASE, zaświadcza on o dodatkowych umiejętnościach specjalistycznych – trzech do wyboru z ośmiu. Pracownik biurowy wybierze zapewne egzaminy z grupy S1, S2, S3, S7; jeśli zajmuje się planowniem projektów, do grupy wyboru dorzuci zapewne S5; jeśli zajmuje się tworzeniem stron internetowych – S6; jeśli zaś zajmuje się projektowaniem czy dokumentacją techniczną - dorzuci S8.

ECDL STANDARD to więcej niż dawny ECDL CORE, składający się także z siedmiu modułów – obejmuje kompetencje odpowiadające starym ośmiu modułom (a także dotychczasowym egzaminom specjalistycznym).

Egzaminy te sprawdzają podstawowe umiejętności, potrzebne zarówno w pracy zawodowej jak i coraz częściej w życiu codziennym każdego obywatela Europy.

Certyfikat Umiejętności Komputerowych zwiększa możliwości znalezienia zatrudnienia dla szerokich grup społeczeństwa, a w szczególności dla osób:

 • szukających po raz pierwszy pracy, a więc wkraczających na rynek pracy;
 • powracających do pracy po dłuższej przerwie (np. kobiety po urlopie macierzyńskim);
 • poszukujących pracy, którzy szybciej ją znajdą posiadając odpowiednie umiejętności wykorzystania komputerów;
 • poszukujących (lub podejmujących) pracy w innych krajach europejskich.

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest jednolity w całej Europie i służy:

 • przygotowaniu obywateli Europy do życia w Społeczeństwie Globalnej Informacji;
 • podniesieniu poziomu umiejętności wykorzystania mikrokomputerów w pracy zawodowej i życiu codziennym;
 • wprowadzeniu i ujednoliceniu bazowego poziomu kwalifikacji, niezależnego od kierunku i poziomu wykształcenia pracowników;
 • opracowaniu modelu edukacji w zakresie użytkowania mikrokomputerów;
 • umożliwieniu przemieszczania się pracowników pomiędzy krajami w ramach Wspólnoty Europejskiej.

Certyfikat ECDL zachowuje swoją ważność bezterminowo.

ecdl

Szkolenie ECDL Core jest jednym z najczęściej wybieranych przez osoby wykorzystujące komputer do pracy biurowej. Większa część szkolenia opiera się na poznaniu pakietu oprogramowania biurowego MS Office. Uzupełnieniem są tematy z zakresu obsługi komputera, wykorzystania sieci lokalnej i Internetu w pracy oraz poznanie podstaw teoretycznych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych.

ecdla

ECDL Advanced (w skrócie ECDL-A), polska nazwa: Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, poziom zaawansowany, to układ 4 szkoleń zakończonych egzaminami praktycznymi:

 1. Przetwarzanie tekstu, poziom zaawansowany
 2. Arkusze kalkulacyjne, poziom zaawansowany
 3. Bazy danych, poziom zaawansowany
 4. Grafika menedżerska i prezentacyjna, poziom zaawansowany

Jest to bezpośrednia kontynuacja szkolenia ECDL Core. Szkolenia ECDL Advanced mogą być odbywane w całości(wszystkie 4 moduły), uczestnik może również uczestniczyć tylko w wybranych przez siebie modułach.

ecdl

ECDL Advanced (w skrócie ECDL-A), polska nazwa: Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, poziom zaawansowany, to układ 4 szkoleń zakończonych egzaminami praktycznymi:

 1. Przetwarzanie tekstu, poziom zaawansowany
 2. Arkusze kalkulacyjne, poziom zaawansowany
 3. Bazy danych, poziom zaawansowany
 4. Grafika menedżerska i prezentacyjna, poziom zaawansowany

Jest to bezpośrednia kontynuacja szkolenia ECDL Core. Szkolenia ECDL Advanced mogą być odbywane w całości(wszystkie 4 moduły), uczestnik może również uczestniczyć tylko w wybranych przez siebie modułach.

Każdy z egzaminów zdawany jest niezależnie od innego oraz od posiadania Certyfikatu ECDL. Po zdaniu każdego egzaminu wydawany jest oddzielny Certyfikat ECDL-A z określonego modułu-zakresu.

Osoba, która skompletuje 4 Certyfikaty ECDL-A w okresie nie dłuższym niż 3 lata może uzyskać Certyfikat ECDL Ekspert (certyfikat w formie karty plastikowej ze zdjęciem).

Kompleksowe szkolenie dla pracowników administracyjno – biurowych obejmujące zarówno obsługę najpopularniejszych programów pakietu Office, komunikację e-mail, obsługę sprzętu biurowego jak i samą technikę i zasady pracy biurowej. Szkolenie zakończy się egzaminem ECDL Base lub ECDL Digcomp2.

Organizacja pracy biurowej

 • Organizacja czasu pracy. Organizacja miejsca pracy. Zasady logistyki.. Charakter pracy biurowej, obsługa interesanta, czynności asystenckie, przygotowanie i organizacja zebrań, lokal biurowy i stanowisko pracy sekretarki, obieg pism i dokumentów,
 • Zapoznanie z procesem planowania i realizowania w określonym miejscu i czasie spotkania „przynajmniej dwóch stron - podmiotów, które reprezentują swoje interesy, a zatem mają na celu osiągnięcie zaplanowanego celu – realizację transakcji. Cel biznesowy – owa transakcja – to rezultat spotkania:

  • materialny (tj. zakup, sprzedaż, obrót gotówkowy, etc.),
  • niematerialny (np. wspólne działania promocyjne, patronat medialny,
  • Sporządzanie protokołów, sprawozdań i notatek służbowych

  Ochrona danych osobowych i archiwizacja

 • Poznanie norm, sposobów i metod archiwizacji akt. Oraz zabezpieczenia danych osobowych

 • Redagowanie pism, listów oraz pisanie raportów


 • Omówienie polskich i zagranicznych standardów korespondencji Korespondencja w sprawach osobowych, handlowych, reklamacje, oferty, zamówienia. Sprawozdania, sposoby redagowania pism,
 • Zapoznanie ze skrótami, zwrotami, które dostępne są w korespondencjach

 • Technika biurowa


 • Nabycie umiejętności z korzystania z urządzeń biurowych, przydatnych na stanowisku pracy.

 • Podstawy pracy z komputerem


 • Wstępne zapoznanie z bezpieczną i higieniczną pracą z komputerem
 •  Zapoznanie z elementami które posiada komputer, zapoznanie z opcjami włączania i wyłączania komputera.
 • Nabycie wiedzy na temat urządzeń zewnętrznych dołączanych do komputera. Poznanie klawiszy znajdujących się na klawiaturze i podstawowych klawiszy odpowiadających za przydatne funkcje systemu.
 • Wprowadzenie do korzystania z zasobów systemu Windows.
 • Wprowadzenie do środowiska katalogów oraz prostych operacji związanych z zapisem oraz odczytem plików. Zdobyć wiedzę na temat wyszukiwania konkretnych plików
 • Nabycie umiejętności instalacji programów, aplikacji komputerowych.
 • Wprowadzenie do elementów typowego okna systemu Windows. Wprowadzenie w okna dialogowe
 • Poznanie podstawowych programów systemu Windows: notatnik, Windows media player, kalkulator, paint.
 • Wdrożenie własnych ustawień mających uprzyjemnić korzystanie z systemu Windows
 • Zaznajomienie się z procesem zakładania konta, typami kont i edycją konta utworzonego.

 • Podstawy pracy w sieci


 • Zapoznanie z pocztą e-mail. Zakładanie własnej skrzynki e-mail. Wprowadzanie w metody wysyłania i odbierania poczty elektronicznej. Zapoznanie z metodami bezpiecznego poruszania się po sieci.

 • Przetwarzanie tekstów


 • Poszerzenie wiedzy uczestników z zakresu programów do edycji i przetwarzania tekstu
 • Nabycie przez uczestników prawidłowych nawyków korzystania z pasków narzędzi, Zapoznanie się z rodzajami okien dialogowych
 • Poznanie rodzajów pomocy edytora tekstu MS Word, Pozwala uczestnikowi śledzić swoje położenie, Poznanie przez uczestników kreatorów oraz szablonów do tworzenia odpowiednich dokumentów
 • Zapoznanie z poprawnym redagowaniem dokumentu oraz zapisywaniem dokumentu na komputerze.
 • Przyswojenie wiedzy w zakresie używania formuł obliczeniowych
 • Przyswojenie wiedzy przez uczestników jak poprawnie pracować nad tekstem. Zapoznanie się z opcjami wycinania, wklejania oraz usuwania fragmentów tekstu.
 • Poznanie narzędzi umożliwiających poprawne formatowanie tekstu.
 • Zapoznanie z możliwością stosowania obramowania oraz cieniowania poszczególnym elementom
 • Wstawianie nagłówków i stopek
 • Stosowania objaśnienia i uwagi, wiążące z tekstem głównym za pomocą odsyłaczy
 • Zapoznanie z formatowaniem akapitów
 • Stosowanie list i zapoznanie z ich typami.
 • Tworzenie tabel. Poznanie opcji tworzenia wykresów w dokumencie.
 • Podstawowe opcje związane z grafiką. Poznanie opcji umożliwiających korektę tekstu.
 • Stosowanie edytorów równań w dokumencie. Używanie korespondencji seryjnej do tworzenia i drukowania listów oraz innych dokumentów. Poznanie opcji druku dokumentu

 • Arkusze kalkulacyjne


 • Poszerzenie wiedzy uczestników z zakresu programów do analizy i przetwarzania danych
 • Nabycie przez uczestników prawidłowych nawyków w pracy z arkuszem kalkulacyjnym. Zapoznanie się z możliwościami zmian wierszy i kolumn
 • Zapoznanie się z możliwością szybszego wypełniania danymi
 • Przyswojenie wiedzy w dziale inteligentnego kopiowania formuł
 • Poznanie opcji wyróżniania poszczególnych komórek
 • Zapoznanie z możliwością ułatwienia formatowania dużych obszarów komórek
 • Przyswojenie wiedzy w zakresie używania formuł obliczeniowych
 • Odwoływanie się do kilku skoroszytów zewnętrznych.
 • Praca z elementami graficznymi. Nauka wykorzystywania elementów graficznych w skoroszycie MS Excel.
 • Zapoznanie z możliwością nakładania zabezpieczeń na dokument.
 • Zapoznanie z możliwością tworzenia wykresów graficznych
 • Ćwiczenia mające przyswoić poprawną wiedzę na temat prawidłowego używania i tworzenia wykresów.
 • Zapoznanie się z możliwościami używania narzędzi sortowania w tabelach arkusza
 • Przyswojenie wiedzy na temat metod umożliwiających łatwe filtrowania informacji zawartych w tabelach arkusza kalkulacyjnego
 • Dodawanie, zmienianie lub usuwanie linii trendu na wykresie
 • Nauka stosowania i budowania funkcji. Ćwiczenia mające na celu wykonywanie dużych obliczeń, działań matematycznych za pomocą arkusza kalkulacyjnego
 • Stosowanie gotowych funkcji arkusza kalkulacyjnego Excel pozwalające obliczać: średnią arytmetyczną, medianę, dominantę, odchylenie standardowe
 • Przyswojenie wiedzy w których warto określić sytuacje, w których warto użyć funkcji Tabela przestawna
 • Zapoznanie z używaniem makr w arkuszu kalkulacyjnym