Kurs przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę z komputerem. Celem kursu jest przekazanie uczestnikom umiejętności sprawnego wykorzystania komputera w pracy i w życiu codziennym. Projektując kurs uwzględniliśmy fakt, że jego uczestnikami mogą być osoby starsze oraz osoby pierwszy raz pracujące z komputerem dlatego tempo pracy i przekazywana treść jest dostosowywana do potrzeb i możliwości grupy.


Realizowana tematyka:

Obsługa komputera

 • Podstawowe czynności – logowanie do systemu operacyjnego
 • Tworzenie nowych kont użytkowników
 • Kopiowanie, przenoszenie i zarządzanie plikami i folderami

Użytkowanie Internetu

 • Tworzenie kont e-mail
 • Wysyłanie i odbieranie poczty
 • Wyszukiwanie wiadomości w Internecie

Obsługa programów biurowych MS Word, MS Excel

 • Tworzenie dokumentów tekstowych
 • Formatowanie dokumentów
 • Korzystanie z arkusza kalkulacyjnego
 • Tworzenie prezentacji multimedialnych w MS Power Point

Kurs przeznaczony jest dla osób początkujących. W ramach zajęć przewidziana jest nauka programów najczęściej wykorzystywanych w pracy biurowej: MS Word, MS Excel oraz MS Power Point. Założeniem kursu jest praca w małej grupie (4-6 osób), co pozwala uzyskać optymalne rezultaty w nauce. Uczestnicy kursu otrzymują również komplet materiałów szkoleniowych do ćwiczeń w domu.


Zagadnienia:

Edytory tekstu – MS Word

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z tworzeniem, edytowaniem i formatowaniem dokumentów tekstowych. Szkolenie prowadzone jest na najpopularniejszych wersjach edytorów tekstu – MS Word 2003/2007.

Tematy związane z edytorem tekstu:

Tworzenie dokumentu

 • Tworzenie nowego dokumentu
 • Kopiowanie i przenoszenie tekstu
 • Zapisywanie dokumentu

Formatowanie

 • Formatowanie czcionek
 • Formatowanie akapitu
 • Wstawianie znaków punktacji
 • Tworzenie list wypunktowanych i numerowanych

Wstawianie obiektów

 • Wstawianie tabel
 • Formatowanie tabel
 • Wstawianie ClipArt
 • Importowanie grafiki
 • Osadzanie grafiki w dokumencie

Arkusze kalkulacyjne – MS Excel

Tworzenie arkusza

 • Tworzenie nowego skoroszytu
 • Wstawianie arkuszy do skoroszytów
 • Kopiowanie i przenoszenie arkuszy

Wprowadzanie i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym

 • Wprowadzanie danych
 • Formatowanie obszaru danych i obszaru arkusza
 • Formatowanie danych

Formuły i funkcje

 • Tworzenie formuł
 • Wstawianie i wykorzystywanie funkcji matematycznych i statystycznych
 • Wykorzystywanie funkcji warunkowej „jeżeli”
 • Funkcje daty i czasu
 • Funkcje tekstowe

Obiekty

 • Wstawianie wykresów
 • Formatowanie wykresów
 • Wstawianie schematów organizacyjnych
 • Wstawianie i formatowanie grafiki

Tworzenie prezentacji w programie Power-Point

 • Zasady tworzenia prezentacji
 • Dodawanie slajdów
 • Wstawianie grafiki do slajdów
 • Efekty przejścia
 • Wyświetlanie prezentacji

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z tworzeniem i obsługą arkuszy kalkulacyjnych. Szkolenie prowadzone jest na najpopularniejszych wersjach arkuszy kalkulacyjnych – MS Excel 2003/2007.


Tematy związane z arkuszem kalkulacyjnym:

Tworzenie arkusza

 • Tworzenie nowego skoroszytu
 • Wstawianie arkuszy do skoroszytów
 • Kopiowanie i przenoszenie arkuszy

Wprowadzanie i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym

 • Wprowadzanie danych
 • Formatowanie obszaru danych i obszaru arkusza
 • Formatowanie danych

Formuły i funkcje

 • Tworzenie formuł
 • Wstawianie i wykorzystywanie funkcji matematycznych i statystycznych
 • Wykorzystywanie funkcji warunkowej „jeżeli”
 • Funkcje daty i czasu
 • Funkcje tekstowe

Obiekty

 • Wstawianie wykresów
 • Formatowanie wykresów
 • Wstawianie schematów organizacyjnych
 • Wstawianie i formatowanie grafiki

Dodatkowe narzędzia arkusza kalkulacyjnego

 • Suma częściowa
 • Tabele przestawne
 • Scenariusze

Drukowanie danych

 • Ustawianie obszaru wydruku
 • Nagłówki i stopki
 • Drukowanie arkusza