Front-end
Front-end

Front-end

Kurs front-end oferowany przez nasze centrum szkoleniowe w Krakowie jest dla osób rozpoczynających swoją przygodę z tworzeniem stron internetowych. Szkolenie front-end przeznaczone jest dla początkujących, którzy chcą zdobyć wiedzę na temat struktury witryny internetowej, podstawowych języków projektowania i programowania stron oraz stylów CSS, które są niezbędne do stworzenia profesjonalnej witryny WWW. Ponadto, uczestnicy kursu będą mieli okazję zapoznać się z podstawami języka JavaScript.

Nasz kurs web developer został skorelowany z certyfikatem europejskim ECDL Webstarter/WebEditing, co oznacza, że uczestnicy kursu będą mieli możliwość zdobycia oficjalnego certyfikatu po ukończeniu szkolenia. Certyfikat ten potwierdza posiadanie umiejętności tworzenia i edytowania stron internetowych.

Kurs wykorzystuje najnowsze rozwiązania, takie jak HTML5, CSS3 i JavaScript, aby uczestnicy mogli nauczyć się najbardziej aktualnych i efektywnych technologii używanych w projektowaniu i tworzeniu stron internetowych. Dzięki temu szkolenie jest bardzo praktyczne i dostosowane do potrzeb rynku pracy.

Wprowadzenie

 • rodzaje przeglądarek
 • adres strony internetowej
 • serwery
 • struktura strony internetowej
 • standaryzacja
 • dostępność stron internetowych
 • programy wspomagające tworzenie stron internetowych

Znaczniki HTML i struktura dokumentu

 • akapity
 • nagłówki
 • listy
 • struktura zawartości strony
 • elementy div i span
 • znaki specjalne

Hiperłącza

 • atrybut href
 • tworzenie odsyłaczy do stron internetowych
 • tworzenie odsyłaczy do stron z własnej witryny
 • otwieranie strona w nowym oknie przeglądarki
 • odsyłacze pocztowe
 • odsyłacze telefoniczne

Grafika i tabele

 • formaty obrazków zamieszczanych na stronach
 • element img
 • struktura tabeli
 • nagłówki w tabelach
 • zakresy komórek
 • dostępność tabel

Formularze

 • zasada działania formularzy
 • element from
 • zmienne oraz wartości
 • projekt i układ formularzy

HTML 5

 • korzystanie z nowych elementów strukturalnych
 • element doctype a HTML 5
 • kodowanie znaków
 • składnia
 • formatowanie za pomocą CSS
 • formularze
 • rodzina znaczników
 • elementy video i audio
 • element canvas
 • składanie danych
 • technika „przeciągnij i upuść”
 • geolokalizacja
 • multimedia

CSS

 • zalety stosowania CSS-a
 • zasada działania
 • koncepcje
 • osadzania stylów w strukturze
 • zewnętrzny arkusz stylów

Formatowanie tekstu

 • właściwości czcionek
 • zmiana koloru tekstu
 • selektory
 • zmiana stylu wiersza tekstu
 • podkreślenia
 • zmiana wielkości liter
 • odstępy
 • cienie pod tekstem
 • zmiany wypunktowania i numeracji list

Kolory i tła

 • określanie wartości koloru
 • kolor pierwszego planu
 • kolor tła
 • przeźroczystość
 • selektory pseudoklas
 • selektory atrybutów
 • obrazy i tła
 • background
 • gradienty

Model pojemnika

 • pojemnik elementu
 • określanie wymiarów elementu
 • dopełnienie
 • obramowanie
 • marginesy
 • cienie

Pływanie oraz pozycjonowanie

 • normalny układ strony
 • pływanie
 • podstawy pozycjonowania
 • pozycjonowanie względne
 • pozycjonowanie bezwzględne
 • pozycjonowanie sztywne
 • szablony stron internetowych
 • wielokolumnowe układy strony z wykorzystaniem elementów pływających

Przekształcania i transformacje

 • przejścia CSS
 • transformacja CSS
 • animacja klatkowa
 • zerowanie stylów
 • nadawanie stylów formularzom
 • nadawanie stylów tabelom