CSS3
CSS3

CSS3

CSS3 (Cascading Style Sheets 3) to najnowsza wersja języka stylów CSS, używanego do definiowania wyglądu i formatowania elementów strony internetowej. CSS3 wprowadza wiele nowych funkcji i możliwości, które pozwalają twórcom stron na bardziej zaawansowane projektowanie i stylizację. Oto kilka jego charakterystycznych cech:

  1. Selektory:  wprowadza nowe selektory, które umożliwiają bardziej precyzyjne i elastyczne wybieranie elementów do stylizacji. Wśród nich znajdują się selektory atrybutów, selektory pseudo-klas i pseudo-elementy.
  2. Animacje i przejścia: CSS3 umożliwia tworzenie płynnych animacji i efektów przejść między stanami elementów. Za pomocą właściwości takich jak „transition” i „transform” można definiować animacje transformacji, przesunięcia, obrotu i skalowania elementów.
  3. Cienie i gradienty: CSS3 wprowadza możliwość tworzenia cieni i gradientów bez konieczności korzystania z obrazków. Można definiować cienie rozmyte, gradienty liniowe i radialne, co daje większą swobodę w projektowaniu i stylizacji.
  4. Media queries: CSS3 wprowadza media queries, które umożliwiają dostosowywanie wyglądu strony w zależności od cech urządzenia, na którym jest wyświetlana. Dzięki temu można tworzyć responsywne strony, które dobrze wyglądają na różnych urządzeniach.
  5. Pseudoelementy i pseudoklasy: CSS3 wprowadza nowe pseudoelementy i pseudoklasy, takie jak ::before, ::after, :first-child, :last-child, które pozwalają na manipulację wyglądem i strukturą elementów, dodawanie treści generowanej dynamicznie i wiele więcej.
  6. Nowe właściwości stylu: CSS3 wprowadza nowe właściwości stylu, takie jak „border-radius” (zaokrąglenie krawędzi), „box-shadow” (cienie elementów), „text-shadow” (cienie tekstu), „opacity” (przezroczystość), „background-size” (rozmiar tła) i wiele innych.

CSS dostarcza programistom i web designerom narzędzi do tworzenia bardziej zaawansowanych i atrakcyjnych stylów dla stron internetowych. Dzięki wprowadzeniu nowych funkcji i możliwości, umożliwia tworzenie bardziej dynamicznych i interaktywnych witryn.
Od czego zacząć naukę CSS?