CMS Joomla/WordPress
CMS Joomla/WordPress

CMS Joomla/WordPress

Centrum Szkoleń w Krakowie oferuje kurs CMS Joomla/WordPress, który obejmuje kompleksowe szkolenie z projektowania stron internetowych z wykorzystaniem technologii CMS (System Zarządzania Treścią). Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat zasad instalacji, funkcjonowania i zarządzania stronami WWW w oparciu o systemy Joomla i WordPress.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z podstawowymi pojęciami związanymi z CMS oraz zasadami tworzenia i projektowania stron internetowych. Omówione zostaną również najważniejsze funkcje i narzędzia dostępne w systemach Joomla i WordPress, umożliwiające łatwe i skuteczne zarządzanie treścią strony.

Kurs WordPress skierowany jest do osób, które chcą poznać podstawy tworzenia stron internetowych z wykorzystaniem systemów CMS, a także do osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności w tym zakresie. Podczas szkolenia Joomla uczestnicy będą mieli możliwość praktycznego zastosowania poznanej wiedzy poprzez realizację projektu strony internetowej w oparciu o wybrane narzędzie CMS.

Po ukończeniu kursu Joomla uczestnicy będą posiadali solidną wiedzę na temat projektowania i zarządzania stronami internetowymi z wykorzystaniem systemów Joomla i WordPress, co pozwoli im na samodzielne tworzenie i administrowanie stronami WWW.

Realizowane zagadnienia:

Podstawowe zagadnienia CMS

 • Wprowadzenie do technologii CMS
 • Opis głównych funkcjonalności systemów CMS
 • Przegląd systemów zarządzania treścią
 • Instalacja środowiska niezbędnego do działania systemu CMS na komputerze lokalnym (Serwer WWW – Apache, baza danych – MySQL)

Joomla i WordPress

Zapoznanie z technologią Joomla i WordPress

Pełna instalacja

 • Omówienie zagadnień związanych z wyborem serwera, wymaganiami systemu, przebiegiem instalacji
 • Podstawowa konfiguracja
 • Kwestie bezpieczeństwa
 • Zapoznanie i konfiguracja bazy danych
 • Kopie zapasowe

Zarządzanie treścią

 • Administracja i zarządzanie stroną
 • Omówienie podstawowej struktury treści
 • Obsługa panelu administracyjnego
 • Menu i pozycje menu
 • Konfiguracja zasobów
 • Konfiguracja modułów
 • Konfiguracja sekcji i kategorii
 • Implementacja artykułów i treści
 • Modyfikacja wpisów oraz stron
 • Tworzenie kategorii wpisów
 • Tworzenie tagów informacji
 • Implementacja i modyfikacja odnośników
 • Optymalizacja witryny dla wyszukiwarek
 • Integracja z portalami społecznościowymi
 • Implementacja materiałów statycznych
 • Importowanie i zarządzanie plikami multimediów

Organizacja pracy i zarządzanie użytkownikami

 • Użytkownicy i grupy
 • Zarządzanie poziomem dostępu użytkowników
 • Dziedziczenie uprawnień, ACL
 • Zaawansowane administrowanie użytkownikami
 • Tworzenie sekcji dostępnej dla zarejestrowanych użytkowników

Korzystanie z szablonów, modułów i dodatków

 • Szczegółowe omówienie komponentów szablonów
 • Dostosowywanie wyglądu strony za pomocą darmowych szablonów
 • Instalacja i aktywacja szablonów
 • Instalacja i aktywacja wtyczek
 • Zarządzanie widgetami
 • Zaawansowane zarządzanie szablonami i pozycjami poszczególnych modułów
 • Podstawowe zagadnienia związane z modyfikacją kodu szablonu (PHP, HTML)
 • Modyfikacja stylów CSS
 • Tworzenie własnego szablonu strony (wyglądu) w programie graficznym (Photoshop)
 • Cięcie i kodowanie szablonu (PHP, CSS, HTML)

Instalacja dodatkowych modułów i komponentów

 • Projektant menu witryny: typy pozycji menu, modyfikacja i ich zarządzanie
 • Stosowanie dodatkowych rozszerzeń (sonda, forum, blog)
 • Tworzenie galerii zdjęć
 • Omówienie modułów zaawansowanych

 

Automatyzacja marketingu

Więcej o CMS JOOMLA/WordPress