Back-end
Back-end

Back-end

Kurs back-end PHP i MySQL oferowany przez nasze centrum szkoleniowe w Krakowie jest skierowany do osób chcących poznać język PHP oraz bazy danych MySQL w celu tworzenia dynamicznych i rozbudowanych zapleczy stron internetowych. Aby wziąć udział w kursie, wymagana jest elementarna wiedza na temat języka HTML i CSS.

Podczas szkolenia back-end PHP MySQL uczestnicy poznają sposób instalowania serwera do obsługi PHP oraz bazy danych MySQL. Będą mieli możliwość zgłębienia składni języka PHP, najważniejszych jego funkcji i mechanizmów, a także poznania sposobu budowania systemów CMS wykorzystujących PHP i MySQL. Kurs MySQL i PHP jest również przeznaczony dla deweloperów back-end chcących zmienić swoje środowisko programistyczne.

Realizowane zagadnienia:

Język PHP

Wprowadzenie do języka PHP

 • Instalacja serwera Apache pod Windows
 • Umieszczanie skryptów na stronach www (wewnętrznie
 • i zewnętrznie)
 • Podobieństwa do innych języków programowania
 • Struktura dokumentu
 • Uruchamianie skryptów

Podstawy składni PHP: operacje na danych, podstawowe struktury i operatory

 • Praca ze zmiennymi
 • Typy zmiennych
 • Formularze i zmienne
 • Rzutowanie zmiennych
 • Przypisywanie na stałe typu (settype)
 • Stałe
 • Operacje na zmiennych i na stałych
 • Operatory
 • Operatory matematyczne
 • Operatory przypisania
 • Operatory porównania
 • Operator kontroli błędów
 • Operatory inkrementacji i dekrementacji
 • Operatory logiczne
 • Operator ciągu

Instrukcje:

 • if, elseif, else,
 • pętla for
 • while
 • do…while
 • include, require, readfile

Formularze

Podstawowe funkcje

 • Funkcje dla ciągów znaków
 • Funkcje daty
 • Funkcje matematyczne
 • Kontrola błędów za pomocą funkcji PHP
 • Klasy i obiekty
 • Zdarzenia i ich obsługa
 • Lista zdarzeń
 • Wyrażenia regularne

Przenoszenie zmiennych w obrębie serwisu www

 • Metody POST i GET
 • Cookies
 • Przenoszenie w polach hidden za pomocą formularza
 • Przenoszenie zmiennych w adresie url
 • Wykorzystanie zmiennych sesyjnych

Wprowadzenie do baz danych

Baza danych MySQL

 • Instalowanie systemu MySQL
 • Logowanie się w systemie MySQL
 • Praca z aplikacją PHPMyAdmin
 • SQL – strukturalny język

Typy relacji bazodanowych

 • Proste relacje i relacje typu wiele-do-wielu
 • Modyfikowanie danych przechowywanych w bazie
 • Łączenie się z bazą MySQL za pomocą PHP
 • Wysyłanie zapytań SQL za pomocą języka PHP

Aplikacje bazodanowe

 • Obsługa sesji PHP
 • Uwierzytelnianie proste
 • Uwierzytelnianie http
 • Implementacja „koszyka zakupów”
 • Serwis WWW oparty na bazie danych
 • Wybrane przykłady aplikacji: blog i forum

  Więcej o PHP i MySQL znajdziesz tutaj!