Web Design/Web Developer
Web Design/Web Developer

Web Design/Web Developer

Web developer i web design to dwa kluczowe obszary związane z tworzeniem stron internetowych i aplikacji webowych. Oto krótki opis obu tych dziedzin:

Web developer: Web developer to osoba odpowiedzialna za tworzenie i programowanie stron internetowych oraz aplikacji webowych. Web developerzy posiadają umiejętności techniczne i programistyczne, które pozwalają im na budowanie funkcjonalności i interakcji na stronach internetowych. Oto kilka zadań, które wykonuje web developer:

  1. Programowanie: Web developerzy posiadają wiedzę i umiejętności programistyczne, takie jak HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python, Ruby, aby tworzyć kod i struktury, które napędzają strony internetowe i aplikacje webowe.
  2. Tworzenie interakcji: Web developerzy projektują i implementują interaktywne elementy na stronach internetowych, takie jak formularze, przyciski, animacje i inne elementy, które pozwalają użytkownikom na interakcję z daną stroną.
  3. Baza danych: Web developerzy pracują z bazami danych, takimi jak MySQL, MongoDB, PostgreSQL itp., aby przechowywać i zarządzać danymi, takimi jak informacje użytkowników, treści dynamiczne, produkty itp.
  4. Integracja z systemami zewnętrznymi: Web developerzy integrują strony internetowe z różnymi systemami zewnętrznymi, takimi jak systemy płatności, systemy zarządzania treścią (CMS), platformy e-commerce itp., aby umożliwić pełną funkcjonalność i integrację z innymi systemami.

Web design: Web design to dziedzina, która zajmuje się projektowaniem interfejsów i wyglądu stron internetowych. Web designery są odpowiedzialni za tworzenie estetycznego i przyjaznego dla użytkownika wyglądu stron internetowych. Oto kilka zadań, które wykonuje web designer:

  1. Tworzenie układu strony: Web designery projektują układ i strukturę stron internetowych, określając, jak będą rozmieszczone różne elementy, takie jak nagłówki, treści, obrazy, przyciski, menu nawigacyjne itp.
  2. Wybór kolorów i stylów: Web designery wybierają odpowiednie kolory, czcionki, ikony i style, które tworzą spójny i atrakcyjny wygląd strony internetowej, pasujący do marki lub tematu strony.
  3. Tworzenie grafik i elementów wizualnych: Web designery projektują grafiki, obrazy i inne elementy wizualne, które są wykorzystywane na stronach internetowych, aby wzbogacić ich wygląd i przekazywać informacje wizualnie.
  4. Responsywność: Web designery projektują strony internetowe z myślą o responsywności, czyli dostosowaniu do różnych rozmiarów ekranów i urządzeń, takich jak komputery, tablety i telefony komórkowe, aby strona wyglądała dobrze i była łatwa do korzystania na różnych platformach.

Jak rozpocząć naukę?

Jak pobrać dane z API w JavaScript