CorelDraw
CorelDraw

CorelDraw

Kurs CorelDraw jest idealny dla osób chcących rozwijać swoje umiejętności w zakresie obróbki grafiki wektorowej. CorelDraw jest doskonałym narzędziem do projektowania i tworzenia plakatów, szyldów reklamowych, wizytówek jak również prostszych dokumentów tekstowych, takich jak raporty czy broszury.

W ramach szkolenia omawiane są wiele zagadnień związanych z modyfikacją obiektów, łączeniem ich i przekształcaniem. Duży nacisk położony jest na pracę z kolorem, zarówno w przestrzeni RGB, jak i drukarskiej przestrzeni CMYK.

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą integralną wiedzę i umiejętności potrzebne do projektowania grafiki wektorowej, w tym m.in. tworzenie kształtów, linii, tekstów oraz innych elementów graficznych. Omówione zostaną także techniki rysowania i malowania, a także praca z gradientami i teksturami.

Po ukończeniu kursu CorelDraw, uczestnicy będą mogli swobodnie tworzyć projekty graficzne, które mogą być wykorzystane w celach komercyjnych, a także zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w branży graficznej.

Zagadnienia poruszane w ramach naszego szkolenia:

Interfejs programu CorelDraw

 • tworzenie nowych rysunków, zapisywanie i otwieranie
 • powiększanie i przewijanie widoku strony
 • cofanie i odtwarzanie wprowadzanych poleceń

Praca ze stronami i narzędziami układu:

 • parametry strony
 • dokumenty wielostronicowe
 • szablony

Podstawowe narzędzia do rysowania:

 • rysowanie prostych obiektów – prostokątów i kwadratów, elips i okręgów, wielokątów i gwiazd, spiral i kratek
 • kształty podstawowe
 • rysowanie odręczne
 • rysowanie linii, krzywych i nieregularnych kształtów – Pędzle i Pisaki
 • rysowanie linii wymiarowych, łączników i objaśnień

Transformacja i modyfikacja obiektów:

 • zaznaczanie obiektów
 • zmiana położenia i rozmiarów
 • obracanie, pochylanie, odbicia lustrzane
 • kopiowanie i duplikowanie obiektów
 • blokowanie i odblokowywanie obiektów
 • wyrównanie i rozmieszczenie
 • grupowanie i łączenie
 • sumowanie, przecinanie oraz wyznaczanie części wspólnej obiektów
 • dzielenie i usuwanie części obiektów (narzędzia Nóż, Gumka, Pędzel rozmazujący i chropowaty)

Określanie kolejności obiektów

Narzędzia wspomagające pracę (siatki, prowadnice, linijki)

Precyzyjna transformacja obiektów

Kontury i wypełnienia

 • wybieranie kolorów (narzędzie Pipeta, Puszka z farbą)
 • wypełnienia jednolite, tonalne, deseniem, teksturą
 • praca z paletą
 • ustawienie atrybutów konturu
 • zmiana ustawień domyślnych

Wypełnienia interakcyjne i siatkowe

Praca z tekstem

 • rodzaje tekstu i sposoby jego wprowadzania
 • praca z tekstem ozdobnym i akapitowym
 • formatowanie i edycja tekstu ozdobnego
 • formatowanie i edycja tekstu akapitowego: tabulatory, kolumny, wypunktowanie, inicjały wpuszczane, oblewanie grafiki tekstem
 • tekst pisany po ścieżce
 • narzędzia językowe

oblewanie grafiki tekstem

Efekty specjalne

 • metamorfoza
 • obrys
 • przezroczystość
 • perspektywa
 • głębia
 • szybkie kadrowanie
 • cień
 • soczewki
 • obwiednia
 • zniekształcenie

Krzywe Beziera

 • tworzenie krzywych Beziera
 • zmiana kształtu krzywych – praca na węzłach
 • przekształcanie obiektów w krzywe
 • tworzenie złożonych kształtów

Praca z warstwami

Łączenie grafiki wektorowej z rastrową

Podstawowe parametry konfiguracyjne programu CorelDraw

Konfigurowanie zadania drukowania i publikowanie dokumentów w formacie PDF