Adobe Illustrator
Adobe Illustrator

Adobe Illustrator

Jako centrum szkoleń w Krakowie oferujemy kurs Adobe Illustrator, skierowany do osób pragnących poznać doskonałe narzędzie do tworzenia grafiki wektorowej. Kurs pozwala na zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej projektowania efektownych wizytówek, materiałów firmowych, plakatów oraz innych elementów graficznych przeznaczonych do późniejszego wydruku.

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają najważniejsze funkcje programu Illustrator, takie jak m.in. rysowanie, malowanie, tworzenie kształtów, manipulowanie obiektami, edycja i formatowanie tekstu. Uczestnicy kursu wykonują także liczne ćwiczenia praktyczne, dzięki czemu zdobywają umiejętności niezbędne do stworzenia profesjonalnych projektów graficznych.

Zagadnienia poruszane w ramach szkolenia:

Podstawy Adobe Illustrator

 • omówienie interfejsu programu
 • zapisywanie, otwieranie oraz tworzenie nowego dokumentu
 • obszary robocze – konfiguracja
 • wykorzystanie szablonów oraz ich modyfikacja

Interfejs

 • użycie paneli
 • obszar roboczy programu
 • nawigacja w aplikacji
 • prowadnice i siatka – konfiguracja i zastosowanie
 • podgląd dokumentu dostosowany do potrzeb użytkownika

Rysowanie obiektów

 • rysowanie prostokątów i kwadratów
 • rysowanie elips i okręgów
 • tworzenie wielokątów i ich formatowanie
 • inteligentne prowadnice – zastosowanie w praktyce
 • rysowanie linii prostych
 • rysowanie łuków
 • rysowanie nietypowych kształtów
 • zastosowanie narzędzia pióro, narzędzie ołówek

Edycja obiektów

 • kopiowanie obiektów na różne sposoby
 • wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
 • obracanie obiektów
 • skalowanie obiektów
 • tworzenie odbicia lustrzanego
 • narzędzie swobodnego przekształcenia

Edycja ścieżek

 • edycja punktów
 • zastosowanie narzędzia Pathfinder
 • zastosowanie narzędzia offset
 • usuwanie fragmentów obiektów za pomocą gumki
 • łączenie ścieżek
 • podział obiektów na siatkę

Praca z tekstem

 • wprowadzanie zwykłego tekstu
 • tekst akapitowy
 • formatowanie tekstu
 • opcje akapitu
 • dopasowanie tekstu do ścieżki
 • zmiana tekstu na krzywe