MS Word
MS Word

MS Word

Kurs Word oferowany przez nasze centrum szkoleń w Krakowie skupia się na nauce tworzenia, edytowania i formatowania dokumentów tekstowych w programie Microsoft Word.

Uczestnicy poznają różne narzędzia i funkcje programu, w tym opcje związane z formatowaniem czcionek, akapitów oraz całych dokumentów. Kurs obejmuje ponadto tematy takie jak tworzenie list i tabel, umieszczanie obrazów i grafik w dokumencie oraz używanie funkcji korekty tekstu. Uczestnicy będą mieli okazję nauczyć się pracy z szablonami i wzorcami dokumentów oraz sposobów organizacji dużych dokumentów.

Po ukończeniu kursu uczestnicy będą mieli solidną wiedzę na temat programu Word, umożliwiającą efektywną i profesjonalną pracę z dokumentami tekstowymi.

Zagadnienia poruszane w ramach szkolenia:

Wprowadzenie do programu Microsoft Word

 • Ogólne przedstawienie programu
 • Nazewnictwo i budowa elementów okna

Tworzenie dokumentu

 • Tworzenie nowego dokumentu
 • Kopiowanie i przenoszenie tekstu
 • Zapisywanie dokumentu

Formatowanie

 • Formatowanie czcionek
 • Formatowanie akapitu
 • Wstawianie znaków punktacji
 • Sprawdzanie pisowni, tworzenie własnych słowników, dołączanie słowników.
 • Tworzenie list wypunktowanych i numerowanych
 • wstawianie nagłówka i stopki
 • Formatowanie dokumentu przy użyciu stylów
 • Formatowanie układu dokumentu oraz ustawień strony.
 • Usadzanie wcięć oraz używanie twardej spacji.
 • Użytkowanie tabulatorów oraz znaków wiodących.
 • Tworzenie przypisów oraz sortowanie danych.
 • Tworzenie własnej formy numeracji z uwzględnieniem konspektu zmiany numeracji stron.
 • Tworzenie pól tekstowych i osadzanie ich wewnątrz dokumentu.
 • Tworzenie i edycja nagłówek i stopki z własnymi polami.
 • Tworzenie indeksów, dodawanie słów do indeksu.
 • Edycja i tworzenie zakładek oraz tworzenie hiperłączy

Wstawianie obiektów

 • Wstawianie ClipArt
 • Importowanie grafiki
 • Osadzanie grafiki w dokumencie
 • Tworzenie oraz wstawianie wykresów.

Tabele

 • Import danych do tabel z innych źródeł.
 • Powtarzanie nagłówków tabel
 • Konwersja tekstu na tabele i odwrotnie.
 • Działania matematyczne w tabelach.
 • Formatowanie tabel

Praca grupowa na dokumencie

 • Udostępnianie i ochrona dokumentów.
 • Zabezpieczenie dokumentu przed modyfikacją i otwarciem.
 • Akceptowanie/odrzucanie zmian wprowadzonych przez recenzenta.
 • Porównywanie dwóch dokumentów.
 • Praca w chmurze.

Style i nagłówki

 • Tworzenie nowych, własnych styli.
 • Wykorzystanie stylów przy tworzeniu długich dokumentów
 • Nagłówki
 • wykorzystanie stylów w dokumencie
 • tworzenie własnych stylów
 • style w szablonie globalnym
 • modyfikacja stylów

Indeksy i spisy

 • Indeksowanie słów w dokumencie
 • Tworzenie spisu ilustracji i spisu tabel
 • Tworzenie spisów treści
 • Tworzenie korespondencji seryjnej

Drukowanie

 • Drukowanie dokumentu
 • Drukowanie broszur
 • Drukowanie dwustronne
 • Podgląd i edycja drukowanego dokumentu

Korespondencja seryjna.

 • Tworzenie seryjnej korespondencji na koperty.
 • Przygotowywanie etykiet
 • Tworzenie etykiet adresowych
 • Tworzenie seryjne dokumentów
 • Tworzenie seryjne mailingu
 • Tworzenie list seryjnych
 • Opcje zapytań (kwerend) w korespondencji seryjnej.

Dostosowanie edytora do preferencji użytkownika

 • Paski narzędziowe
 • Menu użytkownika
 • Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe.

 • Skróty klawiszowe używane przy edycji dokumentów.
 • Najczęściej używane skróty klawiszowe.

Umieszczanie w tekście informacji o charakterze specjalnym

 • Symbol, data i godzina
 • Rejestrowanie zmian w dokumencie.