MS Excel
MS Excel

MS Excel

Kurs Excel oferowany przez nasze centrum szkoleniowe w Krakowie to program szkoleniowy, który pozwoli uczestnikom poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia i obsługi arkuszy kalkulacyjnych w programie Microsoft Excel.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli okazję poznać różne funkcje i narzędzia programu, które są niezbędne do efektywnego wykorzystywania Excela w codziennej pracy. Dzięki praktycznym ćwiczeniom uczestnicy nauczą się tworzenia i formatowania arkuszów kalkulacyjnych, w tym umieszczania w nich wzorów i funkcji, wykonywania podstawowych obliczeń, sortowania i danych oraz tworzenia wykresów.

Program szkolenia jest opracowany w taki sposób, aby uczestnicy zdobyli praktyczną wiedzę i umiejętności, które będą w stanie zastosować w swoim zawodzie. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą pewni w pracy z programem MS Excel i będą w stanie wykorzystać go do prowadzenia analizy danych, tworzenia raportów i planów finansowych oraz do organizacji i obliczeń tabelarycznych.

Zagadnienia poruszane w ramach szkolenia:

Tworzenie arkusza

 • Tworzenie nowego skoroszytu
 • Wstawianie arkuszy do skoroszytów
 • Kopiowanie i przenoszenie arkuszy
 • Poruszanie się pomiędzy komórkami, arkuszami w skoroszycie
 • Różne sposoby zaznaczania danych w arkuszach

Wprowadzanie i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym

 • Wprowadzanie danych
 • Formatowanie obszaru danych i obszaru arkusza
 • Formatowanie danych:

Formuły i funkcje

 • Tworzenie formuł
 • Wstawianie i wykorzystywanie funkcji matematycznych i statystycznych
 • Wykorzystywanie funkcji warunkowej „jeżeli”
 • Funkcje daty i czasu
 • Funkcje tekstowe

Wstawianie wykresów

 • Formatowanie wykresów
 • Wstawianie schematów organizacyjnych
 • Wstawianie i formatowanie grafiki

Dodatkowe narzędzia arkusza kalkulacyjnego

 • Suma częściowa
 • Tabele przestawne
 • Scenariusze

Drukowanie danych

 • Ustawianie obszaru wydruku
 • Nagłówki i stopki
 • Drukowanie arkusza