MS Access
MS Access

MS Access

Kurs Access oferowany przez nasze krakowskie centrum szkoleniowe przeznaczony jest dla projektantów i operatorów baz danych, chcących podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć praktyczną wiedzę na temat projektowania i zarządzania bazami danych w programie Microsoft Access.

W ramach kursu uczestnicy nauczą się korzystania z istniejących baz danych, jak również poznają zasady projektowania baz danych w Accessie. Omawiane zagadnienia obejmują tworzenie tabel, relacje między nimi, klucze główne i obce, a także kwerendy i formularze.

Uczestnicy poznają ponadto techniki związane z importem danych z innych źródeł, eksportem danych i generowaniem raportów. Dzięki praktycznym ćwiczeniom i case studies, uczestnicy zdobędą umiejętności, które pozwolą im na sprawne i skuteczne korzystanie z baz danych MS Access w swojej pracy.

Realizowane zagadnienia:

Wprowadzenie do programu Microsoft Access

 • Zastosowanie i możliwości programu
 • Podstawy korzystania z baz danych stworzonych w Accessie
 • Omówienie interfejsu użytkownika
 • Omówienie budowy baz danych Accessa

Tabele

 • Wprowadzenie do projektowania baz
 • Tworzenie tabel
 • Wprowadzanie danych do tabel
 • Typy danych
 • Maski wprowadzania

Formularze

 • Tworzenie formularzy za pomocą kreatora
 • Projektowanie formularza
 • Przyciski i polecenia
 • Podformularze

Kwerendy

 • Projektowanie kwerend
 • Tworzenie zapytań

Raporty

 • Przygotowywanie raportów
 • Wydruki z baz danych

Dane zewnętrzne

 • Tworzenie łącz do danych zewnętrznych
 • Importowanie danych do bazy danych

Tworzenie relacyjnych baz danych w MS Access