ECDL Base
ECDL Base

ECDL Base

ECDL (European Computer Driving License) podstawowy, znany również jako ECDL Core, to międzynarodowy certyfikat potwierdzający umiejętność korzystania z komputera i oprogramowania biurowego na podstawowym poziomie. Jest to program szkoleniowy i egzaminacyjny, który obejmuje siedem modułów, zaprojektowanych tak, aby uczestnik uzyskał kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi komputera. Oto opis poszczególnych modułów ECDL podstawowego:

  1. Podstawy korzystania z komputera i zarządzanie plikami: Moduł ten obejmuje podstawy pracy na komputerze, takie jak uruchamianie i zamykanie systemu, korzystanie z myszy i klawiatury, zarządzanie plikami i folderami, tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych.
  2. Podstawy korzystania z edytora tekstowego: Ten moduł skupia się na podstawowych funkcjach edytora tekstowego, takich jak tworzenie, edycja i formatowanie dokumentów tekstowych, stosowanie list, wstawianie obrazów i tabel.
  3. Podstawy korzystania z arkusza kalkulacyjnego: Moduł ten dotyczy podstawowych funkcji arkuszy kalkulacyjnych, takich jak tworzenie, formatowanie i edycja arkuszy, wykonywanie podstawowych obliczeń, tworzenie wykresów.
  4. Podstawy baz danych: Moduł ten wprowadza podstawowe pojęcia związane z bazami danych, takie jak tworzenie, edycja i formatowanie prostych baz danych, sortowanie danych, tworzenie prostych zapytań.
  5. Podstawy korzystania z programu do tworzenia prezentacji: Ten moduł koncentruje się na podstawowych funkcjach programu do tworzenia prezentacji multimedialnych, takich jak tworzenie, formatowanie i edycja slajdów, dodawanie tekstu i obrazów, tworzenie prostych animacji.
  6. Podstawy korzystania z programu do przetwarzania danych: Moduł ten dotyczy podstawowych funkcji programu do przetwarzania danych, takich jak tworzenie, edycja i formatowanie prostych formularzy i raportów, wprowadzanie danych i przetwarzanie ich.
  7. Podstawy korzystania z programu do przeglądania stron internetowych i komunikacji online: Ten moduł obejmuje podstawy korzystania z przeglądarki internetowej, nawigacji po stronach internetowych, wyszukiwania informacji online, korzystania z poczty elektronicznej i komunikacji online.

Egzaminy ECDL podstawowego są przeprowadzane przez akredytowane centra egzaminacyjne i wymagają zdania każdego z siedmiu modułów. Posiadanie certyfikatu ECDL Core potwierdza, że osoba posiada podstawowe umiejętności komputerowe i oprogramowania biurowego, co może być przydatne w wielu dziedzinach pracy i edukacji.