ECDL Advanced
ECDL Advanced

ECDL Advanced

ECDL (European Computer Driving License) to międzynarodowy certyfikat potwierdzający umiejętność korzystania z komputera i oprogramowania. W ramach standardowego programu ECDL można uzyskać podstawowy certyfikat ECDL Core, który obejmuje siedem modułów, a także zaawansowany certyfikat ECDL Advanced, który składa się z czterech modułów.

ECDL Advanced to rozwinięcie podstawowego programu ECDL i jest przeznaczony dla osób, które chcą poszerzyć swoje umiejętności w zakresie obsługi komputera i oprogramowania biurowego. Oto opis modułów ECDL Advanced:

  1. Zaawansowane korzystanie z edytora tekstowego: Moduł ten skupia się na zaawansowanych funkcjach edytora tekstowego, takich jak automatyzacja zadań, tworzenie szablonów, używanie pól i funkcji zaawansowanych.
  2. Zaawansowane korzystanie z arkusza kalkulacyjnego: Ten moduł koncentruje się na bardziej zaawansowanych aspektach arkuszy kalkulacyjnych, takich jak tworzenie i zarządzanie zaawansowanymi formułami, analiza danych, używanie funkcji zaawansowanych i tworzenie zaawansowanych wykresów.
  3. Zaawansowane korzystanie z bazy danych: Moduł ten skupia się na zaawansowanych technikach zarządzania danymi, takich jak tworzenie zapytań złożonych, relacje między tabelami, tworzenie formularzy i raportów zaawansowanych.
  4. Zaawansowane korzystanie z programu do tworzenia prezentacji: Ten moduł koncentruje się na zaawansowanych technikach tworzenia prezentacji multimedialnych, takich jak animacje zaawansowane, prace z dźwiękiem i wideo, tworzenie interaktywnych elementów.

ECDL Advanced wymaga od kandydatów posiadania już podstawowego certyfikatu ECDL Core. Jest to program szkoleniowy i egzaminacyjny, który umożliwia rozwinięcie umiejętności w zakresie obsługi komputera i oprogramowania biurowego na bardziej zaawansowanym poziomie. Posiadanie certyfikatu ECDL Advanced może być przydatne dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie pracy biurowej i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.