Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

  1. “Pragniemy poinformować, że w wyniku przeprowadzonej oceny ofert  złożonych w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe Nr 2/ZSTiE na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby wyposażenia pracowni do kwalifikacji E14, oferta złożona przez iCOD.pl Sp. z o.o. z siedzibą ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko Biała, uznana za najkorzystniejszą”.

 

  1. “Pragniemy poinformować, że w wyniku przeprowadzonej oceny ofert  złożonych w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe Nr 3/ZSTiE na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby stworzenia symulowanych rzeczywistych stanowisk pracy, oferta złożona przez iCOD.pl Sp. z o.o. z siedzibą ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko Biała, uznana za najkorzystniejszą”.

Zapytanie ofertowe nr 1017021

Zapytanie ofertowe nr 1017021 na dostawę sprzętu komputerowego.

Celem udzielenia zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby projektu, w celu utworzenia treningowych, mobilnych miejsc pracy.

Waldemar Węglarz Centrum Szkoleń Informatycznych “Vedius”, Vedius – Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego z siedzibą w Rabce-Zdroju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego o nr RPDS.10.04.01-02-0027/16 pn. „Cyfrowa Szkoła Sukcesu – rozwój oferty kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 – Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Społecznego, na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby stworzenia symulowanych rzeczywistych stanowisk pracy.

Do pobrania załączniki

specyfikacja

wzor_oferty

Zapytanie ofertowe nr 1017019

Zapytanie ofertowe nr 1017019 na dostawę sprzętu komputerowego.

Celem udzielenia zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby wyposażenia pracowni do kwalifikacji E14 funkcjonującej na terenie Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu.

Waldemar Węglarz Centrum Szkoleń Informatycznych “Vedius”, Vedius – Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego z siedzibą w Rabce-Zdroju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego o nr RPDS.10.04.01-02-0027/16 pn. „Cyfrowa Szkoła Sukcesu – rozwój oferty kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 – Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Społecznego, na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby wyposażenia pracowni do kwalifikacji E14

Do pobrania – załączniki

specyfikacja

wzor_oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe Nr 1/ZSTiE

na pełnienie funkcji Trenera/Konsultanta IT

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pragniemy poinformować, że w wyniku przeprowadzonej oceny ofert  złożonych w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe Nr 1/ZSTiE na pełnienie funkcji Trenera/Konsultanta IT oferta złożona przez ImpSoft Piotr Kociołek z siedzibą ul. Kalwaryjska 69/9, 30-504 Kraków uznana za najkorzystniejszą.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe Nr 1/ZSTiE

na pełnienie funkcji Trenera/Konsultanta IT

Waldemar Węglarz Centrum Szkoleń Informatycznych “Vedius”, Vedius – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego  z siedzibą w Rabce-Zdroju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu o nr RPDS.10.04.01-02-0027/16 pn. „Cyfrowa Szkoła Sukcesu – rozwój oferty kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu”, realizowanego w ramach realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 – Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne, Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Społecznego, na wyłonienie Wykonawcy/ Wykonawców do pełnienia funkcji Trenera/Konsultanta IT w ramach ww. Projektu w okresie styczeń 2017 r. – kwiecień 2018 r.

Do pobrania – specyfikacja

Do pobrania – wzor_oferty

Nowy projekt szkoleniowy

Rozpoczynamy realizację projektu EFS dla osób w wieku 18-29 lat w tym również osób niepełnosprawnych. Bezpłatne szkolenia będą połączone z aktywizacją zawodową (doradztwo zawodowe > staż > zatrudnienie). W ofercie szkoleniowej m.in:
Grafika komputerowa z elementami fotografii reklamowej
Projektowanie stron www z modułem SEO i e-marketingu
Projektowanie i administracja sieciami komputerowymi
Administracja systemami serwerowymi Windows i Linux
Serwisowanie sprzętu komputerowego,
Projektowanie i wizualizacje obiektów, modelowanie 3D, animacje
Kontakt: Agata Krukowska – Tujaka, tel: 505 767 956, www.mlodzidopracy.pl

Informacje można uzyskać również osobiście w biurze firmy Vedius:

Kraków ul. Kochanowskiego 28/1

Dofinansowanie szkoleń dla pracujących mieszkańców Małopolski

W latach 2016- 2023 w ramach projektu Kierunek Kariera ponad 46 tys. pracujących Małopolan będzie mogło skorzystać z bonów szkoleniowych.
Bon szkoleniowy to środek płatniczy za szkolenia oferowane przez firmy posiadające odpowiedni standard oferowanych szkoleń potwierdzony odpowiednimi akredytacjami.
W 2016 r. w ramach finansowania poprzez bony oferowane są szkolenia językowe i komputerowe.

Adresaci projektu, czyli kto może otrzymać bony – pracujący mieszkańcy Małopolski, którzy:
zakończyli swoją edukację na poziomie ukończonego liceum/technikum i mają powyżej 25 lat, w tym samozatrudnieni, czyli osoby, które prowadzą firmę, ale nie zatrudniają pracowników;
ukończyli 50. rok życia, niezależnie od wykształcenia.
Uczestnicy projektu przechodzą dwa etapy:
Bilans Kariery – specjalistyczna usługa doradcza pozwalająca na podsumowanie dorobku zawodowego: doświadczenia, wykształcenia, odbytych kursów i szkoleń oraz innych umiejętności, które posiadają, ale nie są one w żadne sposób udokumentowane
Uzyskanie bonów szkoleniowych na szkolenia komputerowe, językowe, które będą dostępne pod koniec 2016 r.
Bony szkoleniowe
Pod koniec października 2016 zostanie uruchomiony system dystrybucji bonów szkoleniowych dla uczestników, jednak już teraz można się zgłaszać do WUP i zgłaszać chęć nabycia bonów.
W 2016 roku w ofercie znajdą się szkolenia językowe i komputerowe. Uczestnicy otrzymają bony szkoleniowe po podpisaniu odpowiedniej umowy i wpłacie max. 14% wartości bonów. Wybierając odpowiednie dla siebie szkolenie uczestnik zapłaci za nie bonem, zatem dofinansowanie szkolenia wyniesie 86%.
Kontakt:
Biuro Projektu “Kierunek Kariera”
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
pl. Na Stawach 1
30-107 Kraków
tel.: 12 619 84 59
e-mail: kariera@wup-krakow.pl

Bony Szkoleniowe i Krajowy Fundusz Szkoleniowy

W Urzędach Pracy trwają nabory wniosków na dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wszystkie szkolenia oferowane przez naszą firmę mogą być finansowane z KFS.
Równocześnie w WUP Kraków trwają prace nad uruchomieniem finansowania szkoleń przez tzw bony szkoleniowye. Będzie to finansowanie szkoleń zarówno dla przedsiębiorców jak i osób indywidualnych
Uruchomienie systemu finansowania szkoleń za pomocą bonów przewidywane jest na listopad 2016 roku.
Więcej informacji na stronie:
http://wup-krakow.pl/projekty-wup/kierunek-kariera

Centrum Szkoleń Informatycznych VEDIUS – multimedialnie

Uruchomiliśmy firmowy kanał na youtube. Sukcesywnie bedziemy dodawać filmy instruktażowe, animacje oraz wywiady z uczestnikami szkoleń.
Najlepszy przekaz to taki, który oddziałuje na wiele zmysłów, dlatego postanowiliśmy się komunikować z Państwem multimedialnie.
Zobacz kim jesteśmy i jaka jest nasza oferta. W filmach i animacjach zawarliśmy sedno naszej oferty.
Zobacz na blogu:
http://blog.vedius.pl/?cat=4

A ponieważ ofertę przedstawić można również na wesoło dlatego powstała też inna „lżejsza” animacja
Zobacz na youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=cjeXYg6Pyxw&index=1&list=PLgP8Iy1YFo3OluwI5U_x7O1ew4czZOobn

SZKOLENIA IT – WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ 2016

W edycji wrzesień-grudzień 2016 proponujemy szereg szkoleń z grafiki komputerowej i DTP oraz szkolenia typowe w naszej ofercie: administracja systemami operacyjnymi, sieciami komputerowymi i osprzętem IT. Dla początkujących standardowo oferujemy szkolenia ECDL Base. Więcej: https://vedius.pl/cennik/