Projekt „Pracownik przyszłości dla dolnośląskich firm technologicznych”

Rozpoczęliśmy działania w ramach nowego projektu w woj. dolnośląskim. Projekt „Pracownik przyszłości dla dolnośląskich firm technologicznych”.

Celem projektu to nabycie kwalifikacji zawodowych dopasowanych do regionalnego rynku pracy przez uczniów oraz podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej w zakresie kształcenia zawodowego.

Liderem projektu jest Centrum Szkoleń Informatycznych VEDIUS z Krakowa, partnerem Gmina Wrocław.

Projekt jest skierowany do uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe:

 • ZS 8 z Wrocławia (Technikum nr 19)
 • ZSTiE z Wrocławia (Technikum nr 7)
 • EZN z Wrocławia (Technikum nr 10)

Działania w ramach projektu.

Ścieżka dla ucznia:

 • Indywidualne doradztwo zawodowe(4 godziny)
 • Specjalistyczne szkolenie (90 godzin)
 • Staż (150 godzin)

Ścieżka dla nauczyciela:

  • 40 godzin indywidualnych szkoleń/konsultacji
  • wiedza i trendy w obszarze informatyczno – elektronicznym

Informacje o projekcie:

https://project-future.pl

Projekt “Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego”

Zakończyliśmy pierwszą edycję projektu „Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego”.

Łącznie w pierwszej edycji wzięło udział 160 uczniów i 16 nauczycieli.

Wszyscy uczniowie otrzymali indywidualne wsparcie doradcze wraz z planowaniem kariery. Również wszyscy uczniowie uczestniczyli w specjalistycznych szkoleniach a ponad 95% spośród nich odbyło staż zawodowy.

 

Rozpoczęliśmy działania rekrutacyjne do drugiej edycji projektu.

Rekrutacja będzie prowadzona od 6 do 24 września.

Zapraszamy zarówno uczniów jak i nauczycieli szkół:

 • ZS 8 z Wrocławia (Technikum nr 19)
 • ZS18 z Wrocławia (Technikum nr 3)
 • ZSTiE z Wrocławia (Technikum nr 7)
 • EZN z Wrocławia (Technikum nr 10)
 • ZSiPKZ z Bielawy (Technikum)

Ścieżka dla ucznia:

 • Indywidualne doradztwo zawodowe(4 godziny)
 • Specjalistyczne szkolenie (90 godzin)
 • Staż (150 godzin)

Ścieżka dla nauczyciela:

  • 40 godzin indywidualnych szkoleń/konsultacji
  • wiedza i trendy w obszarze informatyczno – elektronicznym

Dokumenty rekrutacyjne:

https://project-upgrade.pl/o-projekcie/dokumenty-do-pobrania.html

Informacje o projekcie:

https://project-upgrade.pl

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie ofertowe Nr 1/DKE na przygotowanie, uruchomienie i administrowanie platformą e-learningową

W nawiązaniu do postępowania nr 1/DKE wszczętego przez Waldemar Węglarz Centrum Szkoleń Informatycznych „Vedius” z siedzibą w Rabce-Zdroju  w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego o nr RPDS.10.04.01-02-0028/17 pn. „Dolnośląski Klaster Edukacyjny”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 – Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne, Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, na przygotowanie, uruchomienie i administrowanie platformą e-learningową informujemy co następuje:

W postępowaniu wpłynęły dwie ważne oferty złożone przez:

 1. Inveto Michał Hyży, Siedlec 168, 32-744 Łapczyca na kwotę brutto 54 000,00 zł
 2. Brandmark Agencja Interaktywnaul. Rzemieślnicza 130-363 Kraków na kwotę brutto 46 500, 00 zł

W związku z powyższym uznana za najkorzystniejszą  została oferta Brandmark Agencja Interaktywnaul. Rzemieślnicza 130-363 Kraków na kwotę brutto 46 500, 00 zł.

 

Zapytanie ofertowe Nr 1/DKE na przygotowanie, uruchomienie i administrowanie platformą e-learningową

Waldemar Węglarz Centrum Szkoleń Informatycznych „Vedius” z siedzibą w Rabce-Zdroju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego o nr RPDS.10.04.01-02-0028/17 pn. „Dolnośląski Klaster Edukacyjny”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 – Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne, Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, na przygotowanie, uruchomienie i administrowanie platformą e-learningową.

Załączniki

specyfikacja

wzor_oferty

Wiosenna edycja szkoleń IT

W miesiącach kwiecień-czerwiec 2018 przewidziane są szkolenia IT cieszące się największą popularnością:

 • Front-end developer
 • Front-end i back-end developer (full-stack developer)
 • Programista Java
 • Grafik komputerowy
 • Pracownik biurowy
 • Analityk danych

Do wyboru tryb stacjonarny, wieczorowy lub weekendowy.

Dopuszczamy następujące rodzaje finansowania szkoleń:

 • Finansowanie prywatne
 • Finansowanie z projektu Kierunek Kariera
 • Finansowanie z projektu Mbon (Małopolskie Bony Rozwojowe)
 • Finansowane z KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy – Urzędy Pracy)
 • Finansowanie z dowolnych projektów unijnych EFS

Rezerwacji uczestnictwa w kursie można dokonać:

 • osobiście w biurze firmy przy ul. Kochanowskiego 28/1,
 • telefonicznie pod numerem: 12 633 01 64, tel. kom. 691 540 510
 • mailem na adres: biuro@vedius.pl

Pełny terminarz szkoleń: https://vedius.pl/cennik

Zapraszamy

 

Projekt z aktywizacją zawodową: staże i praca dla osób w wieku 18-29 lat

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Koło ratunkowe”.
Bezpłatne szkolenia IT wraz ze stypendium szkoleniowym i stażowym dla osób w wieku 18-29 lat pozostających bez zatrudnienia z województwa małopolskiego.

Rozpoczynamy rekrutację ostatniej grupy osób (24 wolne miejsca) do projektu  skierowanego do absolwentów szkół zawodowych, średnich, studentów zaocznych i wszystkich innych poszukujących pracy.

Uczestnik projektu przechodzi przez kilka etapów:
– rozmowa z doradcą zawodowym
– szkolenie (miesiąc)
– staż w firmie (3 miesiące)
– zatrudnienie (3 miesiące)

Całość trwa około 7 miesięcy i za te 7 miesięcy uczestnik projektu otrzymuje wynagrodzenie:
– za część szkoleniową – około 1000 zł
– za staż – 3 miesięczne wynagrodzenie
– za trzy miesiące zatrudnienia – 3-miesięczne wynagrodzenie.

Do wyboru szkolenia: Front-end developer, Grafika komputerowa, Pracownik biurowy.

Projekt skierowany jest do osób:

• w wieku 18-29 lat
• biernych zawodowo
• nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu
• mieszkańców woj. małopolskiego
• należące do jednej z grup osób:
o niepełnosprawnych
o zamieszkujących gminy słabo zagęszczone

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie proszone są o kontakt mailowy: projekt@vedius.pl

Wdrożenie ISO 9001

Wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001

unia europejska logofundusze europejskie logologo malopolska

Centrum Szkoleń Informatycznych „Vedius” Waldemar Węglarz realizuje projekt „Wdrożenie systemu zarządzania jakością oraz przygotowanie do certyfikacji zgodnie z normą ISO 9001”. Wartość projektu wynosi: 12.160 zł netto, jest dofinansowany ze środków unijnych kwotą 10 944 zł. Projekt ma na celu podniesienie konkurencyjności i produktywności firmy CSI Vedius Waldemar Węglarz poprzez opracowanie, wdrożenie i przygotowanie do certyfikacji systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001”.

Szkolenia IT – oferta specjalna

20 marca planujemy specjalną edycję 5 szkoleń z możliwością sfinansowania w systemie bonowym:

 • Front-end developer
 • Grafik komputerowy
 • Operator i analityk danych
 • Projektowanie graficzne i wizualizacja obiektów
 • Pracownik biurowy z obsługą sekretariatu

Do wyboru zajęcia w trybie:

 • dziennym w godzinach 10.00-14.30
 • popołudniowo – wieczornym w godzinach 16.30-21.00.
 1. Front-end developer

90 -godzinne kompleksowe szkolenie dla programistów front-end i projektantów profesjonalnych stron internetowych, w tym również responsywnych stron www przeznaczonych na urządzenia mobilne (smartphone i tablety). Szkolenie będzie obejmowało najnowsze technologie projektowania stron WWW w tym również projektowanie stron na urządzenia mobilne oraz pozycjonowanie stron internetowych i podstawy e-marketingu. W cenie szkolenia zawarte są opłaty egzaminacyjne – ECDL S6 – Web Editing.

 Moduły szkolenia:

– Języki: HTML5, CSS3, PHP, biblioteka Jquery – kodowania stron www

– Technologie CMS: Joomla, WordPress – projektowanie i aktualizowanie strony w systemach zarzadzania treścią

– Projektowanie responsywnych stron WWW na urządzenia mobilne (tablety, smartphone)

– Pozycjonowanie stron internetowych, optymalizacja kodu

– E-marketing, kampanie reklamowe AdWords, AdSense

– Social media marketing (Facebook, Google+)

 

2. Grafik komputerowy z elementami fotografii reklamowej

90 – godzinne kompleksowe szkolenie dla grafików komputerowych obejmujące grafikę rastrową, wektorową oraz warsztaty z fotografii reklamowej.  Uczestnik szkolenia pozna techniki obróbki i retuszu zdjęć, przygotowywanie projektów graficznych stron internetowych (layoutów), cięcie grafiki, wektorowe projektowanie graficzne  m.in. folderów, ulotek, bannerów, techniki pracy w grafice wektorowej. Szkolenie uzupełnione o moduł fotografii reklamowej z warsztatami fotograficznymi również w plenerze. W cenie szkolenia zawarte są opłaty egzaminacyjne – ECDL S4 – Edycja obrazów

Moduły szkolenia:

– Obsługa programów do grafiki rastrowej – retusz i korekcja zdjęć i obrazów – Adobe Photoshop

– Obsługa programów do grafiki wektorowej – projektowanie ulotek, folderów, bannerów reklamowych – Adobe Illustrator, CorelDraw

– Fotografia reklamowa – warsztaty fotograficzne

 

3. Operator i analityk danych

90 – godzinne kompleksowe szkolenie dla analityków, operatorów baz i zaawansowanych pracowników biurowych przetwarzających informacje bazodanowe i wykonujące zaawansowane operacje w arkuszach kalkulacyjnych. Zakres i tematyka szkolenia obejmuje zarówno korzystanie z baz danych, przetwarzanie informacji, jak i projektowanie własnych baz również z wykorzystaniem języka SQL. W arkuszach kalkulacyjnych szkolenie obejmuje zaawansowane operacje w arkuszu oraz projektowanie makr w języku VisualBasic.

Szkolenie zakończy się egzaminem ECDL Advanced: A2 Zaawansowane arkusze kalkulacyjne lub ECDL Advanced A3 Zaawansowane użytkowanie baz danych (do wyboru). W cenie szkolenia zawarte są opłaty egzaminacyjne.

Moduły tematyczne szkolenia:

-Zaawansowane operacje w arkuszach kalkulacyjnych:

 • Funkcje matematyczne, statystyczne, logiczne, tekstowe, bazodanowe
 • Sumy częściowe, tabele przestawne, Solver
 • Łączenie arkuszy, praca z wieloma arkuszami, zabezpieczanie
 • Wizualizacja danych

-Programowanie makr  w języku VisualBasic

– Projektowanie bazy danych w MS Access

 • Tworzenie tabel, kwerend, formularzy, raportów
 • Tworzenie relacyjnych baz danych
 • Zarządzanie danymi w bazie

-Projektowanie bazy danych w MySQL, MS SQL, Postgre SQL

– Polecenia języka SQL, zarządzanie danymi w bazie

 

4. Projektowanie i wizualizacje obiektów, modelowanie 3D – ArchiCad, Artlantis, 3ds Max

90 – godzinne kompleksowe szkolenie dla przyszłych architektów, projektantów wizualizacji 3D i trójwymiarowych animacji komputerowych. Szkolenie zakończone egzaminem i Międzynarodowy Certyfikatem Graphisoftu, opcjonalnie również egzaminem ECDL S8 – CAD. W cenie szkolenia zawarte są opłaty egzaminacyjne.

Szkolenie realizowane w oparciu o oprogramowanie: ArchiCad, Artlantis, 3dsMax

 

5. Pracownik biurowy z obsługą sekretariatu

 90 – godzinne kompleksowe szkolenie pracowników administracyjno – biurowych obejmujące zarówno obsługę najpopularniejszych programów pakietu Office, komunikację e-mail, obsługę sprzętu biurowego.

Szkolenie zakończy się egzaminem ECDL Base lub ECDL Digcomp2. W cenie szkolenia zawarte są opłaty egzaminacyjne.

Moduły tematyczne szkolenia:

– Podstawy pracy z komputerem

– Podstawy pracy w sieci

– Bezpieczeństwo w pracy z komputerem

– Tworzenie i formatowanie dokumentów

– Obsługa arkusza kalkulacyjnego

– Tworzenie prezentacji multimedialnych

– Obsługa urządzeń biurowych

– Prawo pracy, prowadzanie dokumentacji pracowniczej

– Ochrona danych osobowych i archiwizacja akt osobowych

6. Programista JAVA

90 – godzinne kompleksowe szkolenie dla programistów JAVA. Zakres szkolenia obejmuje następujące zagadnienia związane z programowaniem w języku Java. Szkolenie realizowane jest w formie następującej po sobie części teoretycznej oraz części praktycznej w postaci ćwiczeń komputerowych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy, oraz przyszłe twórcze wykorzystanie jej w dalszym rozwoju umiejętności.

W cenie szkolenia zawarte są opłaty egzaminacyjne.

Cel szkolenia ujęty w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem :

 

wiedzy,

 

Na szkoleniu uczestnik dowie się jak jest zbudowany język Java, jak zainstalować wirtualną maszynę Javy, napisać podstawowe programy, korzystać ze standardowych bibliotek oraz stworzyć aplikację z interfejsem graficznym

Przekazanie solidnej, usystematyzowanej wiedzy popartej ćwiczeniami praktycznymi (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy).

Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników w środowisko języka Java. Pokażemy jak stworzyć środowisko pracy do tworzenia oprogramowania, w jaki sposób tworzyć, testować i debugować kod w języku Java

 

umiejętności,

 

 

 

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności programowania w języku Java.

Poznanie pojęć i technologii informatycznych, umiejętność sprawnego poruszania się w środowisku IT :

Stworzyć środowisko pracy

Zaprojektować i napisać aplikację w języku Java

Wykorzystać podstawowe klasy i biblioteki wbudowane w język Java

Przetestować aplikację tworząc automatyczne testy

Stworzyć dokumentację aplikacji

kompetencji

społecznych:

 

Celem szkolenia – z punktu widzenia efektywności edukacyjnej – jest nabycie przez uczestnika szkolenia kwalifikacji i umiejętności informatycznych.

Szkolenie dokształcające mające na celu nabycie umiejętności oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych w celu nabycia umiejętności programowania w języku Java szkolenie składające się  z zajęć teoretycznych i praktycznych.

Tematyka szkolenia:

 • Wprowadzenie do programowania
 • Cykl budowania programu (projektowanie, edycja kodu, kompilacja, uruchomienie, debugowanie)
 • Główne składowe języków programowania
 • Instrukcje sterujące wykonaniem programu
 • Praca z obiektami
 • Podstawy algorytmów i struktury danych
 • Programowanie obiektowe

Egzaminy  i certyfikacja:

Egzamin wewnętrzny – świadectwo MEN

Bony szkoleniowe już dostępne – zapraszamy

bony

Po długim oczekiwaniu ruszył w końcu system finansowania szkoleń przez tzw. bony szkoleniowe. Każda osoba pracująca, ucząca się lub zamieszkała na terenie województwa małopolskiego może skorzystać z dofinansowanych w 87% wybranych przez siebie szkoleniach i w wybranej przez siebie firmie. Centrum Szkoleń Informatycznych VEDIUS jest jedną z firm z branży IT w której można realizować dowolne szkolenie płacąc za niego bonem otrzymanym w WUP Kraków.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu – pomożemy przejść procedurę rejestracji i uzyskania bonów, doradzimy przy wyborze szkolenia.

Informacje pod numerem: 691 540 510

oraz na Facebook firmy: https://www.facebook.com/CS.VEDIUS

Pełne informacje o projekcie:

Projekt  jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Do 2023 roku dzięki tym środkom uda się przeszkolić nawet 25 tys. pracowników.

Bony szkoleniowe to wygodny sposób dofinansowania różnych form dokształcania. Każdy uczestnik projektu będzie mógł samodzielnie wybrać szkolenie z oferty firm współpracujących z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. To ogromne udogodnienie, bo za szkolenie zapłaci otrzymanymi bonami, a wszystkimi formalnościami związanymi z rozliczeniem zajmie się firma szkoleniowa i operator finansowy.

W projekcie mogą wziąć udział pracujący Małopolanie, także ci prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniający pracowników. Uwaga, to oferta dla osób powyżej 25 roku życia i posiadających wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie z maturą) lub powyżej 50 lat z dowolnym wykształceniem. Warunkiem jest również zamieszkanie, nauka lub praca na terenie województwa małopolskiego.

Żeby wziąć udział w projekcie i zdobyć bon na szkolenie, trzeba najpierw przejść tzw. bilans kariery – czyli cykl spotkań z doradcą zawodowym, na podstawie których zostaną określone mocne strony kandydata, a także potencjalne kierunki rozwoju jego kariery. W efekcie ich ukończenia uczestnik otrzymuje specjalne portfolio, które jest przepustką do starania się o bony na szkolenie.