Outsourcing projektów EFS

Potrzebujesz partnera z doświadczeniem do realizacji projektu?
Potrzebujesz wykonawcy szkoleń?
Potrzebujesz wsparcia w zakresie rekrutacji i logistyki?
Skontaktuj się z nami.
Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów EFS, zrealizowaliśmy projekty o wartości kilknastu milionów złotych, przeszkoliliśmy ponad 3000 osób. Oferujemy kompleksową realizację projektów szkoleniowych. Zapewniamy:
Salę szkoleniową
Wykwalifikowana kadrę trenerską
Obsługę dokumentacji projektowej
Catering
Egzaminy (np. ECDL)

Aktualnie realizowane projekty:

Cyfrowa Szkoła Sukcesu

Beneficjentem projektu jest Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu (ZSTiE), uczniowie i kadra nauczycielska. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Wrocław.

Projekt jest realizowany pod kierownictwem Centrum Szkoleń Informatycznych VEDIUS, partnerem w projekcie jest Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Zaplanowane w projekcie działania są niezbędne do realizacji celu głównego, jakim jest nabycie kwalifikacji zawodowych dopasowanych do regionalnego rynku pracy przez uczniów Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu. Udział w kursach zawodowych oraz doradztwie edukacyjno-zawodowym przyczyni się do podniesienia zdolności do zatrudnienia uczniów w zawodach z branży ICT na lokalnym rynku pracy. Podniesienie kwalifikacji w obszarze informatyczno – elektronicznym kadry nauczycielskiej (16 osób) oraz stworzenie dobrze wyposażonych pracowni komputerowych wzbogaci i uatrakcyjni ofertę kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu

Zrealizowane projekty własne

Projekt partnerski Centrum Szkoleń Informatycznych VEDIUS ze szkolą językową Germanica z Wrocławia
Nazwa projektu : „Podnoszenie kwalifikacji językowych i ICT żołnierzy zawodowych i pracowników wojska w woj. dolnośląskim” projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w latach : 2012 – 2014  w woj. dolnośląskim. Łącznie przeszkolonych zostało : 120 os.

Projekt Centrum Szkoleń Informatycznych VEDIUS
Nazwa projektu : „Kursy ECDL z zastosowaniem pakietu Open Office” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w latach : 2014 – 2015 w woj. dolnośląskim. Łącznie przeszkolonych zostało : 234 os.

Projekt Centrum Szkoleń Informatycznych VEDIUS
Nazwa projektu „Kursy ECDL z zastosowaniem pakietu Open Office” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w roku 2014 w  woj. małopolskim. Łącznie przeszkolonych zostało  204 os.
Projekty zrealizowane w ramach umowy podwykonawstwa

Centrum Szkoleń Informatycznych Vedius w ramach umowy z Fundacją Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK” realizowało szkolenia w ramach projektu „Małopolski Uniwersytet Kompetencji- szkolenia językowe i komputerowe dla Małopolan”. Projekt realizowany w 2014  roku w woj. małopolskim. Łącznie przeszkolonych zostało 144 os.
Centrum Szkoleń Informatycznych Vedius w ramach umowy z Inspirations Media Witold Ryś realizowało szkolenia w ramach projektu „Graficzna Małopolska – szkolenia z grafiki komputerowej dla pracowników i pracodawców z Małopolski”. Projekt realizowany w latach  2012 – 2014 w woj. małopolskim.  Szkolenia: Adobe Photoshop, InDesign, CorelDRAW, Grafika komputerowa oraz Techniki DTP. Łącznie przeszkolonych zostało : 270 os.

Centrum Szkoleń Informatycznych Vedius w ramach umowy z Małopolskim Centrum Edukacji realizowało szkolenia w ramach projektu „ Akademia 50 plus – szkolenia ICT i językowe dla osób po 50 roku życia” Projekt realizowany : 2014 w  woj. małopolskim. Łącznie przeszkolonych zostało : 192 os.

Centrum Szkoleń Informatycznych Vedius w ramach umowy z Inspirations Media Witold Ryś realizowało szkolenia w ramach projektu „ Licencja na projektowanie – szkolenia z grafiki prezentacyjnej i projektowanie stron www” Projekt realizowany w roku 2014 w woj. małopolskim. Łącznie przeszkolonych zostało : 276 os.