Egzaminy i certyfikaty ECDLEgzaminy i certyfikaty ECDL

Egzaminy

Egzaminy i certyfikaty ECDL

Certyfikaty ECDL

Szkolenie i certyfikat ECDL Base jest jednym z najczęściej wybieranych przez osoby wykorzystujące komputer do pracy biurowej. Większa część szkolenia opiera się na poznaniu pakietu oprogramowania biurowego MS Office. Uzupełnieniem są tematy z zakresu obsługi komputera, wykorzystania sieci lokalnej i Internetu w pracy oraz poznanie podstaw teoretycznych i praktycznych z zakresu budowy komputera oraz technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych.

ECDL Advanced (w skrócie ECDL-A), polska nazwa: Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, poziom zaawansowany, to układ 4 szkoleń zakończonych egzaminami praktycznymi:

  1. Przetwarzanie tekstu, poziom zaawansowany
  2. Arkusze kalkulacyjne, poziom zaawansowany
  3. Bazy danych, poziom zaawansowany
  4. Grafika menedżerska i prezentacyjna, poziom zaawansowany

Jest to bezpośrednia kontynuacja szkolenia ECDL Base. Szkolenia ECDL Advanced mogą być odbywane w całości(wszystkie 4 moduły), uczestnik może również uczestniczyć tylko w wybranych przez siebie modułach.

ECDL WebEditing to następca popularnego wcześniej Webstartera – jest to Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowego z zakresu projektowania stron internetowych. Certyfikat ECDL WebEditing zaświadcza o posiadaniu podstawowych umiejętności wykorzystania narzędzi języka HTML do tworzenia stron i serwisów internetowych.

ECDL Profile

Program certyfikacji ECDL rozwija się od wielu lat (początki sięgają roku 1992). Zdecydowanie największą elastyczność program uzyskał w roku 2013 poprzez wprowadzenie koncepcji ECDL Profile.

ECDL Profile umożliwia kandydatom zbudowanie swojej ścieżki certyfikacyjnej, która najbardziej odpowiada ich potrzebom, czy potrzebom ich pracodawców. W ten sposób można walidować (certyfikować) te umiejętności, które najlepiej pasują do profilu zawodowego czy profilu edukacji.

Zdobywanie kolejnych, zaplanowanych kwalifikacji i zdawanie egzaminów z odpowiadających im modułów jest realizacją idei ECDL Profile. Jest to – zgodnie z założeniami Europejskich Ram Kwalifikacyjnych – program uczenia się przez całe życie; nigdy się nie kończy a kandydat może chcieć uaktualniać dotychczasowe kwalifikacje, zdobywać nowe umiejętności, związane z nowymi technologiami lub z nowymi obszarami, jako że Fundacja ECDL wprowadza w życie coraz to nowe moduły i uaktualnia dotychczasowe.

ECDL Profile zachęca do ciągłego uczenia się i do stałego rozwoju kompetencji cyfrowych. Na certyfikacie ECDL Profile można umieścić informacje o wszystkich zdanych egzaminach ECDL, niezależnie od chwili, kiedy były zdawane – na jednym certyfikacie mogą więc pojawić się kolejne wersje tego samego egzaminu, świadczące o stałym aktualizowaniu posiadanych kompetencji jak i egzaminy z kolejnych modułów, rozszerzających kompetencje cyfrowe ich posiadacza (źródło informacji: strona WWW fundacji ECDL).

ECDL Profile DIGCOMP

Program certyfikacji ECDL rozwija się od wielu lat (początki sięgają roku 1992). Zdecydowanie największą elastyczność program uzyskał w roku 2013 poprzez wprowadzenie koncepcji ECDL Profile.

ECDL Profile umożliwia kandydatom zbudowanie swojej ścieżki certyfikacyjnej, która najbardziej odpowiada ich potrzebom, czy potrzebom ich pracodawców. W roku 2015 została wprowadzona seria certyfikatów ECDL PROFILE DIGCOMP, w celu umożliwienia certyfikacji kompetencji nabywanych w ramach szkoleń finansowanych z EFS a określonych w ramie kompetencji cyfrowych DIGCOMP, przedstawionej jako standard wymagań dla prowadzonych szkoleń w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020”, obowiązujących od 2 czerwca 2015 r (źródło informacji: strona WWW fundacji ECDL).

ECDL STANDARD

Certyfikat ECDL Standard zaświadcza, że jego posiadacz potwierdził rozszerzone kwalifikacje komputerowe, umożliwiające posługiwanie się komputerem w dzisiejszym świecie.

Poza umiejętnościami potwierdzonymi certyfikatem ECDL BASE, zaświadcza on o dodatkowych umiejętnościach specjalistycznych – trzech do wyboru z ośmiu, pokazanych na schemacie poniżej. Pracownik biurowy wybierze zapewne egzaminy z grupy S1, S2, S3, S7; jeśli zajmuje się planowaniem projektów, do grupy wyboru dorzuci zapewne S5; jeśli zajmuje się tworzeniem stron internetowych – S6; jeśli zaś zajmuje się projektowaniem czy dokumentacją techniczną – dorzuci S8. ECDL STANDARD to więcej niż dawny ECDL CORE, składający się także z siedmiu modułów – obejmuje kompetencje odpowiadające starym ośmiu modułom (a także dotychczasowym egzaminom specjalistycznym) – źródło informacji: strona WWW fundacji ECDL.

Egzaminy i certyfikaty ECDLEgzaminy i certyfikaty ECDL

Laboratorium stacjonarne

VEDIUS – Mobilne Laboratorium ECDL
Firma Vedius jest certyfikowanym laboratorium egzaminacyjnym ECDL, wpisanym do rejestru laboratoriów pod numerem: PL-LAB027.
Posiadamy status laboratorium komercyjnego, z możliwością egzaminowania w całym kraju (Laboratorium Mobilne). W Krakowie posiadamy salę egzaminacyjną przeznaczoną również na laboratorium stacjonarne.
Jesteśmy jednym z najprężniej działających laboratoriów w kraju. Każdego roku przeprowadzamy kilka tysięcy egzaminów ECDL.
Zatrudniamy doświadczonych egzaminatorów, z pełnym wachlarzem uprawnień.
Zapraszamy do naszego Lacoratorium egzaminacyjnego w Krakowie przy ul. Kochanowskiego 28/1
Zapraszamy również do współpracy z nami w innych lokalizacjach:
Przeprowadzimy egzaminy ECDL w dowolnym miejscu w kraju, zapewniając sprzęt, oprogramowanie, dostęp do Internetu.

Egzaminy i certyfikaty ECDLEgzaminy i certyfikaty ECDL

Laboratorium mobilne

ECDL – (ang. European Computer Driving Licence)

Egzaminy ECDL sprawdzają umiejętności w pracy z komputerem, potrzebne zarówno w pracy zawodowej jak i coraz częściej w życiu codziennym każdego obywatela Europy.
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych zwiększa możliwości znalezienia zatrudnienia w szczególności dla osób szukających pracy, w szczególności poszukujących (lub podejmujących) pracy w innych krajach europejskich.

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest jednolity w całej Europie i zachowuje swoją ważność bezterminowo

VEDIUS – Mobilne Laboratorium ECDL

Firma Vedius jest certyfikowanym laboratorium egzaminacyjnym ECDL, wpisanym do rejestru laboratoriów pod numerem: PL-LAB027. W bieżącym roku przeszkoliliśmy i przeprowadziliśmy ponad 1800 egzaminów ECDL Core i ponad 200 egzaminów ECDL Advanced, co stawia nasze Laboratorium w czołówce najprężniej działających w całej Małopolsce. Posiadamy status mobilnego laboratorium komercyjnego co pozwala nam realizować szkolenia i egzaminy ECDL w dowolnym miejscu w kraju.

Certyfikaty ECDL

Szkolenie ECDL Core jest jednym z najczęściej wybieranych przez osoby wykorzystujące komputer do pracy biurowej. Większa część szkolenia opiera się na poznaniu pakietu oprogramowania biurowego MS Office. Uzupełnieniem są tematy z zakresu obsługi komputera, wykorzystania sieci lokalnej i Internetu w pracy oraz poznanie podstaw teoretycznych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych.

Certyfikat ECDL Core zostanie wkrótce zastąpiony certyfikatem ECDL Standard

ECDL Advanced (w skrócie ECDL-A), polska nazwa: Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, poziom zaawansowany, to układ 4 szkoleń zakończonych egzaminami praktycznymi:

  1. Przetwarzanie tekstu, poziom zaawansowany
  2. Arkusze kalkulacyjne, poziom zaawansowany
  3. Bazy danych, poziom zaawansowany
  4. Grafika menedżerska i prezentacyjna, poziom zaawansowany

Jest to bezpośrednia kontynuacja szkolenia ECDL Core. Szkolenia ECDL Advanced mogą być odbywane w całości(wszystkie 4 moduły), uczestnik może również uczestniczyć tylko w wybranych przez siebie modułach.

ECDL WebStarter to Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowego projektowania stron internetowych. Certyfikat ECDL WebStarter zaświadcza o posiadaniu podstawowych umiejętności wykorzystania narzędzi języka HTML do tworzenia stron i serwisów internetowych.