Dokumenty firmowe

Vedius – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego –Pobierz

Statut Placówki Kształcenia Ustawicznego: Pobierz

Akredytacja Kuratorium Oświaty: Pobierz

Agencja zatrudnienia – wpis: Pobierz

Znak Jakości MSUES: Pobierz

Certyfikat Laboratorium ECDL: Pobierz

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – wpis: Pobierz

CEDIG-wpis: Pobierz

 

Dokumenty firmowe dla uczestników szkoleń/kontrahentów

Umowa świadczenia usług szkoleniowych: umowa-pobierz

Formularz zgłoszenia na szkolenie: formularz-pobierz

Zakres działalności firmy: Informacja zakresie działalności-pobierz

Broszura informacyjna: broszura-pobierz

 

Dokumentacja dydaktyczna

Oferta edukacyjne – tematy, metody, cele i treści szkoleń: Pobierz

 

Przykładowe materiały szkoleniowe:

Obróbka dźwięku: Obróbka dźwięku-pobierz

Obróbka plików wideo: Obróbka plików VIDEO-pobierz

Grafika komputerowa: Pobierz

 

Przykładowe konspekty:

MS Word – konspekt: Pobierz

DTP Adobe InDesign – konspekt: Pobierz

MS PowerPoint – konspekt: Pobierz