Dokumenty firmowe

Vedius – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego –Pobierz

Statut Placówki Kształcenia Ustawicznego: Pobierz

Akredytacja Kuratorium Oświaty: Pobierz

Agencja zatrudnienia – wpis: Pobierz

Znak Jakości MSUES: Pobierz

Certyfikat Laboratorium ECDL: Pobierz

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – wpis: Pobierz

CEDIG-wpis: Pobierz

 

Dokumenty firmowe dla uczestników szkoleń/kontrahentów

Umowa świadczenie usług szkoleniowych: Pobierz

Formularz zgłoszenia na szkolenie: Pobierz

Zakres działalności firmy: Pobierz

Broszura informacyjna: Pobierz

 

Dokumentacja dydaktyczna

Oferta edukacyjne – tematy, metody, cele i treści szkoleń: Pobierz

 

Przykładowe materiały szkoleniowe:

Obróbka dźwięku: Pobierz

Obróbka plików wideo: Pobierz

Grafika komputerowa: Pobierz

 

Przykładowe konspekty:

MS Word – konspekt: Pobierz

DTP Adobe InDesign – konspekt: Pobierz

MS PowerPoint – konspekt: Pobierz