Od 1 marca 2016 roku w strukturach firmy powstał nowy podmiot – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego. Pozwoli to firmie na działanie w obszarach dotąd niedostępnych – kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
Celem działalności edukacyjnej, prowadzonej przez Placówkę jest umożliwianie osobom dorosłym podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie wiedzy z zakresu technologii informatycznych.

W obszarze IT na chwilę obecną są trzy kursy kwalifikacyjne o numerach: E12, E13, E14:
E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Oprócz wskazanych powyżej kwalifikacyjnych kursów zawodowych nasza Placówka Kształcenia Ustawicznego będzie realizowała również kursy umiejętności zawodowych z zakresu:
systemów operacyjnych,
sieci komputerowych,
oprogramowania biurowego,
grafiki komputerowej,
projektowania stron WWW i aplikacji internetowych,
tworzenie i administrowanie bazami danych,
technologii internetowych i e-marketingu,
programowania strukturalnego i obiektowego,
montażu i eksploatacji komputerów i urządzeń peryferyjnych,
ECDL.
Wszystkie wymienione powyżej kursy kończyć się będą egzaminem. Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie MEN.