Standardy jakości kształcenia w Centrum Szkoleń Informatycznych VEDIUS
W latach 2013 – 2015 roku nasza firma podjęła działania w kierunku uzyskania certyfikacji i akredytacji przez podmioty sprawujące nadzór nad rynkiem usług edukacyjnych i szkoleniowych. Wynikiem podjętych działań jest m.in:
– Uzyskanie znaku jakości MSUSES – Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno Szkoleniowych
– Uzyskanie akredytacji Małopolskiego Kuratorium Oświaty
– Zarejestrowanie Placówki Kształcenia Ustawicznego w Wydziale Edukacji UM Krakowa
– Wpisanie naszej firmy na listę podmiotów świadczących usługi w ramach ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Wszystkie podjęte działania zakończyły się sukcesem, co pozwala zarówno nam jak i naszym Klientom mieć pewność iż usługi świadczone przez naszą firmę spełniają najwyższe standardy jakości.