Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie ofertowe Nr 1/DKE na przygotowanie, uruchomienie i administrowanie platformą e-learningową

W nawiązaniu do postępowania nr 1/DKE wszczętego przez Waldemar Węglarz Centrum Szkoleń Informatycznych „Vedius” z siedzibą w Rabce-Zdroju  w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego o nr RPDS.10.04.01-02-0028/17 pn. „Dolnośląski Klaster Edukacyjny”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 – Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne, Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, na przygotowanie, uruchomienie i administrowanie platformą e-learningową informujemy co następuje:

W postępowaniu wpłynęły dwie ważne oferty złożone przez:

  1. Inveto Michał Hyży, Siedlec 168, 32-744 Łapczyca na kwotę brutto 54 000,00 zł
  2. Brandmark Agencja Interaktywnaul. Rzemieślnicza 130-363 Kraków na kwotę brutto 46 500, 00 zł

W związku z powyższym uznana za najkorzystniejszą  została oferta Brandmark Agencja Interaktywnaul. Rzemieślnicza 130-363 Kraków na kwotę brutto 46 500, 00 zł.

 

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *