Dofinansowanie szkoleń dla pracujących mieszkańców Małopolski

W latach 2016- 2023 w ramach projektu Kierunek Kariera ponad 46 tys. pracujących Małopolan będzie mogło skorzystać z bonów szkoleniowych.
Bon szkoleniowy to środek płatniczy za szkolenia oferowane przez firmy posiadające odpowiedni standard oferowanych szkoleń potwierdzony odpowiednimi akredytacjami.
W 2016 r. w ramach finansowania poprzez bony oferowane są szkolenia językowe i komputerowe.

Adresaci projektu, czyli kto może otrzymać bony – pracujący mieszkańcy Małopolski, którzy:
zakończyli swoją edukację na poziomie ukończonego liceum/technikum i mają powyżej 25 lat, w tym samozatrudnieni, czyli osoby, które prowadzą firmę, ale nie zatrudniają pracowników;
ukończyli 50. rok życia, niezależnie od wykształcenia.
Uczestnicy projektu przechodzą dwa etapy:
Bilans Kariery – specjalistyczna usługa doradcza pozwalająca na podsumowanie dorobku zawodowego: doświadczenia, wykształcenia, odbytych kursów i szkoleń oraz innych umiejętności, które posiadają, ale nie są one w żadne sposób udokumentowane
Uzyskanie bonów szkoleniowych na szkolenia komputerowe, językowe, które będą dostępne pod koniec 2016 r.
Bony szkoleniowe
Pod koniec października 2016 zostanie uruchomiony system dystrybucji bonów szkoleniowych dla uczestników, jednak już teraz można się zgłaszać do WUP i zgłaszać chęć nabycia bonów.
W 2016 roku w ofercie znajdą się szkolenia językowe i komputerowe. Uczestnicy otrzymają bony szkoleniowe po podpisaniu odpowiedniej umowy i wpłacie max. 14% wartości bonów. Wybierając odpowiednie dla siebie szkolenie uczestnik zapłaci za nie bonem, zatem dofinansowanie szkolenia wyniesie 86%.
Kontakt:
Biuro Projektu “Kierunek Kariera”
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
pl. Na Stawach 1
30-107 Kraków
tel.: 12 619 84 59
e-mail: kariera@wup-krakow.pl

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *