Zapisy/rekrutacja/logistyka

Rezerwacji uczestnictwa w kursie można dokonać:

  • osobiście w biurze firmy przy ul. Kochanowskiego 28/1,
  • telefonicznie pod numerem: 12 633 01 64, tel. kom. 691 540 510
  • mailem na adres: biuro@vedius.pl

Rezerwując drogą mailową należy pobrać, wypełnić i wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy. Pobierz formularz.

Rekrutacja na szkolenie rozpoczyna się z chwilą umieszczenia szkolenia w ofercie szkoleń na stronie internetowej. Zakończenie rekrutacji wraz z potwierdzeniem uruchomienia szkolenia dokonuje się na tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcie szkolenia. W wyjątkowych sytuacjach termin ten może być skrócony do trzech dni przed rozpoczęciem szkolenia. Na każdym szkoleniu realizowanym w Centrum Szkoleń Informatycznych VEDIUS uczestnicy mają do dyspozycji bez ograniczeń pełny serwis kawowy.

Miejsce szkolenia

Wszystkie szkolenia przedstawione w poniższym harmonogramie odbywają się w Krakowie przy ul. Kochanowskiego 28/1.

Płatność

Płatności za szkolenia dokonujemy przelewem, na konto firmy przed rozpoczęciem szkolenia lub gotówką w sekretariacie firmy w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Wymagania wstępne

Od uczestników wymagana jest znajomość obsługi komputera oraz podstawowa znajomość tematyki z zakresu objętego szkoleniem. Wymagania te nie dotyczą uczestników szkoleń dla początkujących – szkolenia te mają w nazwie określenie “od podstaw”, “poziom podstawowy”, “dla początkujących”

Szkolenia stacjonarne (wrzesień-październik 2022)

Lp. Miejsce szkolenia Nazwa szkolenia Data rozpoczęcia Data zakończenia Cena szkolenia brutto Liczba godzin Dni/Godziny zajęć Trener
1 Kraków, ul. Kochanowskiego 28/1 Grafika komputerowa - grafika rastrowa Adobe Photoshop, grafika wektorowa CorelDRAW 13.10.2022 24.10.2022 2700,00 zł 60 9.00-15.30 Michał Ryt
2 Kraków, ul. Kochanowskiego 28/1 Obsługa komputera, Internetu oraz aplikacji MS Office: MS Word, MS Excel 3.10.2022 12.10.2022 2700,00 zł 60 9.00-15.30 Wojciech Mierzwa

Szkolenia weekendowe (październik-listopad 2022)

Lp. Miejsce szkolenia Nazwa szkolenia Data rozpoczęcia Data zakończenia Cena szkolenia brutto Liczba godzin Dni/Godziny zajęć Trener
1 Kraków, ul. Kochanowskiego 28/1 Obsługa komputera, Internetu oraz aplikacji MS Office - kurs dla początkujących 8 październik 26 listopad 2700,00 zł 60 Zajęcia w soboty w godz. 9.00-16.30 Wojciech Mierzwa

Szkolenia popołudniowo-wieczorne (wrzesień-październik 2022)

Lp. Miejsce szkolenia Nazwa szkolenia Data rozpoczęcia Data zakończenia Liczba godzin Cena szkolenia brutto Dni/Godziny zajęć Trener
1 Kraków, ul. Kochanowskiego 28/1 Front-end developer 13-10-2022 26-10-2022 60 2700,00 zł 15.45-20.15 Michał Ryt