Zapisy/rekrutacja/logistyka

Rezerwacji uczestnictwa w kursie można dokonać:

  • osobiście w biurze firmy przy ul. Kochanowskiego 28/1,
  • telefonicznie pod numerem: 12 633 01 64, tel. kom. 691 540 510
  • mailem na adres: biuro@vedius.pl

Rezerwując drogą mailową należy pobrać, wypełnić i wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy. Pobierz formularz.

Rekrutacja na szkolenie rozpoczyna się z chwilą umieszczenia szkolenia w ofercie szkoleń na stronie internetowej. Zakończenie rekrutacji wraz z potwierdzeniem uruchomienia szkolenia dokonuje się na tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcie szkolenia. W wyjątkowych sytuacjach termin ten może być skrócony do trzech dni przed rozpoczęciem szkolenia. Na każdym szkoleniu realizowanym w Centrum Szkoleń Informatycznych VEDIUS uczestnicy mają do dyspozycji bez ograniczeń pełny serwis kawowy.

Miejsce szkolenia

Wszystkie szkolenia przedstawione w poniższym harmonogramie odbywają się w Krakowie przy ul. Kochanowskiego 28/1.

Płatność

Płatności za szkolenia dokonujemy przelewem, na konto firmy przed rozpoczęciem szkolenia lub gotówką w sekretariacie firmy w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Wymagania wstępne

Od uczestników wymagana jest znajomość obsługi komputera oraz podstawowa znajomość tematyki z zakresu objętego szkoleniem. Wymagania te nie dotyczą uczestników szkoleń dla początkujących – szkolenia te mają w nazwie określenie “od podstaw”, “poziom podstawowy”, “dla początkujących”

Szkolenia popołudniowo-wieczorne(maj-czerwiec 2023)

Lp. Miejsce szkolenia Nazwa szkolenia Data rozpoczęcia Data zakończenia Cena szkolenia brutto Liczba godzin Dni/Godziny zajęć Trener
1 Kraków, ul. Kochanowskiego 28/1 Arkusze kalkulacyjne MS Excel 8.05.2023 31.05.2023 1800,00 zł 40 16.15-20.00 - zajęcia w poniedziałki i środy Michał Ryt
2 Kraków, ul. Kochanowskiego 28/1 Edytor tekstu MS Word 9.05.2023 01.06.2023 1800,00 zł 40 16.15-20.00- zajęcia we wtorki i czwartki Michał Ryt

Szkolenia weekendowe (maj-lipiec 2023)

Lp. Miejsce szkolenia Nazwa szkolenia Data rozpoczęcia Data zakończenia Cena szkolenia brutto Liczba godzin Dni/Godziny zajęć Trener
1 Kraków, ul. Kochanowskiego 28/1 Grafika komputerowa 06.05.2023 22.07.2023 2700,00 zł 60 9.00-12.45 - zajęcia w soboty Michał Ryt
2 Kraków, ul. Kochanowskiego 28/1 Front-end developer 06.05.2023 22.07.2023 2700,00 zł 60 13.00-16.45 -zajęcia w soboty Michał Ryt

Szkolenia stacjonarne (maj-czerwiec 2023)

Lp. Miejsce szkolenia Nazwa szkolenia Data rozpoczęcia Data zakończenia Liczba godzin Cena szkolenia brutto Dni/Godziny zajęć Trener
1 Kraków, ul. Kochanowskiego 28/1 Obsługa komputera, MS Office, Internet 08.05.2023 31.05.2023 60 2700,00 zł 10.00-16.00 - zajęcia w poniedziałki i środy Michał Ryt
2 Kraków, ul. Kochanowskiego 28/1 Administrator baz danych 09.05.2023 01.06.2023 60 2700,00 zł 9.00-15.00 - zajęcia we wtorki i czwartki Michał Ryt