Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

  1. “Pragniemy poinformować, że w wyniku przeprowadzonej oceny ofert  złożonych w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe Nr 2/ZSTiE na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby wyposażenia pracowni do kwalifikacji E14, oferta złożona przez iCOD.pl Sp. z o.o. z siedzibą ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko Biała, uznana za najkorzystniejszą”.

 

  1. “Pragniemy poinformować, że w wyniku przeprowadzonej oceny ofert  złożonych w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe Nr 3/ZSTiE na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby stworzenia symulowanych rzeczywistych stanowisk pracy, oferta złożona przez iCOD.pl Sp. z o.o. z siedzibą ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko Biała, uznana za najkorzystniejszą”.

Zapytanie ofertowe nr 1017021

Zapytanie ofertowe nr 1017021 na dostawę sprzętu komputerowego.

Celem udzielenia zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby projektu, w celu utworzenia treningowych, mobilnych miejsc pracy.

Waldemar Węglarz Centrum Szkoleń Informatycznych “Vedius”, Vedius – Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego z siedzibą w Rabce-Zdroju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego o nr RPDS.10.04.01-02-0027/16 pn. „Cyfrowa Szkoła Sukcesu – rozwój oferty kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 – Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Społecznego, na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby stworzenia symulowanych rzeczywistych stanowisk pracy.

Do pobrania załączniki

specyfikacja

wzor_oferty

Zapytanie ofertowe nr 1017019

Zapytanie ofertowe nr 1017019 na dostawę sprzętu komputerowego.

Celem udzielenia zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby wyposażenia pracowni do kwalifikacji E14 funkcjonującej na terenie Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu.

Waldemar Węglarz Centrum Szkoleń Informatycznych “Vedius”, Vedius – Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego z siedzibą w Rabce-Zdroju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego o nr RPDS.10.04.01-02-0027/16 pn. „Cyfrowa Szkoła Sukcesu – rozwój oferty kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 – Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Społecznego, na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby wyposażenia pracowni do kwalifikacji E14

Do pobrania – załączniki

specyfikacja

wzor_oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe Nr 1/ZSTiE

na pełnienie funkcji Trenera/Konsultanta IT

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pragniemy poinformować, że w wyniku przeprowadzonej oceny ofert  złożonych w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe Nr 1/ZSTiE na pełnienie funkcji Trenera/Konsultanta IT oferta złożona przez ImpSoft Piotr Kociołek z siedzibą ul. Kalwaryjska 69/9, 30-504 Kraków uznana za najkorzystniejszą.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe Nr 1/ZSTiE

na pełnienie funkcji Trenera/Konsultanta IT

Waldemar Węglarz Centrum Szkoleń Informatycznych “Vedius”, Vedius – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego  z siedzibą w Rabce-Zdroju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu o nr RPDS.10.04.01-02-0027/16 pn. „Cyfrowa Szkoła Sukcesu – rozwój oferty kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu”, realizowanego w ramach realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 – Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne, Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Społecznego, na wyłonienie Wykonawcy/ Wykonawców do pełnienia funkcji Trenera/Konsultanta IT w ramach ww. Projektu w okresie styczeń 2017 r. – kwiecień 2018 r.

Do pobrania – specyfikacja

Do pobrania – wzor_oferty