Od 2016 roku dla osób szkolonych przez naszą firmę realizowane jest dodatkowe wsparcie w zakresie aktywizacji i pośrednictwa na rynku pracy. Poszerzenie działalności – stworzenie w firmie komórki w postaci agencji zatrudnienia jest zgodne ze strategią firmy polegającą na oferowaniu kompleksowej usługi szkoleniowej dostosowanej do potrzeb i oczekiwań rynku pracy. Działalność agencji zatrudnienia w firmie Vedius to nie tylko sondowanie rynku pracy, badanie potrzeb i oczekiwań tegoż rynku ale i bezpośrednie pośrednictwo pracy.

Wszystkie działania związane z aktywizacją zawodową i pośrednictwem pracy realizowane są bezpłatnie.

Działalność Agencji Zatrudnienia VEDIUS w woj. Dolnośląskim

W województwie dolnośląskim rozpoczęty został projekt dla blisko 200 osób, w którym działania z zakresu z zakresu poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz doradztwa personalnego są jednym z kluczowych elementów. Działania te nie zostały wykazane w raporcie za 2016 rok ponieważ są w fazie realizacji i przed ukończeniem działań nie jesteśmy w stanie określić dokładnej ilości osób.

Szacujemy, iż efektem działań tego projektu będzie zatrudnienie około 100-120 osób o specjalistycznych umiejętnościach we wrocławskich korporacjach. Działania można obserwować na stronie projektu:

www.cyfrowa-szkola.eu

W województwie dolnośląskim firma Vedius planuje innowacyjne przedsięwzięcie w partnerstwie z Urzędem Miasta Wrocław. Z inicjatywy firmy Vedius powstaje Dolnośląski Klaster Edukacyjny – przedsięwzięcie trójstronnej współpracy szkół średnich, uczelni i pracodawców, w szczególności korporacji. Przedsięwzięcie ma na celu integrowanie rynku pracy z obszarem edukacji. Urząd Miasta Wrocław wyraził zainteresowanie projektem i włączył się jako partner w działania. Agencja zatrudnienia Vedius jest inicjatorem i koordynatorem przedsięwzięcia, który skupi kilkanaście szkół średnich technicznych, kilka uczelni i kilkanaście dużych przedsiębiorstw działających na rynku dolnośląskim.

Działalność Agencji Zatrudnienia VEDIUS w woj. Małopolskim

W województwie małopolskim firma Vedius planuje wdrożenie podobnego rozwiązania jak w województwie dolnośląskim, jednakże dopiero po ukończeniu przedsięwzięcia w województwie dolnośląskim tak, aby przenieść gotowy, funkcjonujący już wzorzec i model działania.