Czas trwania szkolenia 20 – 60 godzin.

Photoshop / Gimp

Szkolenie porusza wiele tematów z zakresu grafiki rastrowej od podstawowej obróbki zdjęć w programie Adobe Photoshop, poprzez zaawansowane techniki edycji obrazów, aż do tematów związanych z przygotowaniem materiałów reklamowych do druku.

Podstawy obsługi programu

 • Zapoznanie się z interfejsem programu Adobe Photoshop
 • Przestrzenie robocze
  • Ustawienia
  • Zapisywanie
  • Modyfikacja
 • Skróty klawiaturowe

Narzędzia

 • Tworzenie i modyfikacja zaznaczeń
 • Co można zrobić z maszerującymi mrówkami?
 • Narzędzia zaznaczania
  • Zaznaczanie prostokątne / eliptyczne
  • Różne rodzaje lasso
  • Szybkie zaznaczanie
  • Różdżka
  • Zakres koloru
 • Narzędzia malarskie
  • Pędzel
  • Gradient

Warstwy

 • Zasady pracy z warstwami
 • Rodzaje warstw
  • Pikselowe
  • Dopasowania
  • Wektorowe
  • Tekstowe
 • Operacje na warstwach
  • Scalanie
  • Spłaszczanie
  • Kopiowanie
 • Obiekty inteligentne
 • Przekształcenia warstw
  • Skalowania
  • Swobodna transformacja

Maski

 • Zasady pracy z maskami
 • Modyfikacja
 • Poprawianie krawędzi
 • Wydzielanie obiektów z tła

Narzędzia retuszu

 • Pędzel korygujący
 • Punktowy pędzel korygujący
 • Łatka
 • Klonowanie
 • Wypełnienie z uwzględnieniem zawartości

Filtry

 • Galeria filtrów
 • Rozmycia
 • Wyostrzenia
 • Odszumianie
 • Filtry kreatywne
 • Skraplanie

Efekty specjalne

 • Dodawanie efektu do warstwy
 • Rodzaje efektów
 • Style

Tekst

 • Rodzaje tekstu
 • Dodawanie i modyfikacja warstw tekstowych
 • Pojęcia typograficzne
 • Czcionka / akapit – kluczowe panele
 • Efekty tekstowe

Podstawowa korekta fotografii

 • Rozdzielczość i rozmiary obrazu
 • Kadrowanie i prostowanie zdjęć
 • Korekcja charakterystyki tonalnej
 • Korekta nasycenia barw, kontrastu i jasności zdjęć
 • Konwertowanie zdjęć kolorowych do skali szarości

Techniki zaawansowane edycji zdjęć

 • Zaawansowane techniki korekcji ekspozycji zdjęcia
 • Tonowanie zdjęć czarno-białych
 • Łączenie obrazów (fotomontaż)
 • Edycja RAW

Wykorzystanie Photoshopa do tworzenia projektów typograficznych

 • Projekt ulotki / wizytówki
 • Zasady pracy z dużymi projektami – banery, plakaty
 • Przygotowanie pliku do druku

 

Czas trwania szkolenia 20-60 godzin

Corel / Illustrator

Szkolenie wprowadzające do świata grafiki wektorowej, tworzenia krzywych, narzędzi do rysowania kształtów. Poruszane jest wiele zagadnień związanych z modyfikacją obiektów, łączeniem ich i przekształcaniem. Duży nacisk położony jest na pracę z kolorem, zarówno w przestrzeni RGB, jak i drukarskiej przestrzeni CMYK.

Teoria wektorów

 • Różnice między wektorami a pikselami
 • Programy do grafiki wektorowej a grafika rastrowa

Interfejs programu

 • Rozmieszczenie elementów
 • Pasek narzędzi
 • Panele, okna dokowane
 • Skróty klawiaturowe
 • Przestrzenie robocze

Dokumenty

 • Tworzenie nowego dokumentu
 • Rozmiar i rozdzielczość
 • Jednostki i skalowanie
 • RGB czy CMYK
 • Zmiana parametrów już istniejących dokumentów

Linie pomocnicze, prowadnice

 • Jak dodawać i modyfikować
 • Użycie praktyczne
 • Siatki dokumentu
 • Przyciąganie do…

Narzędzia rysunku

 • Kształty podstawowe (kwadraty, elipsy, gwiazdy, wielokąty, spirale)
 • Kształty złożone (kratki, transparenty, cliparty)
 • Rysunek odręczny

o Krzywe Beziera

o Rysunek odręczny

Modyfikacja krzywych

 • Narzędzie kształt / Narzędzie biała strzałka
 • Kadrowanie, przycinanie
 • Przekształcanie
 • Nóż / gumka
 • Falowanie, wklęśnięcie, wirowanie itp.
 • Skalowanie, transformowanie
 • Obracanie
 • Odbijanie

Przekształcanie pikseli w krzywe

 • Trasowanie / Zamień w krzywe
 • Dobieranie parametrów
 • Optymalizacja przekształceń

Praca z obiektami

 • Zaznaczanie
 • Praca z wieloma obiektami
 • Kolejność
 • Wyrównanie
 • Rozmieszczenie
 • Szybki kadr
 • Grupowanie i praca z grupami
 • Funkcje przekształcanie obiektów

o Spawanie, łączenie

o Odejmowanie, przycinanie

o Części wspólne

 • Menager obiektów / Warstwy

Powielanie

 • Podstawowe techniki kopiowania
 • Duplikowanie
 • Klonowanie
 • Symbole i biblioteki symboli

Kolor

 • Rodzaje wypełnień kolorystycznych, poszerzenie informacji

o Kolor jednolity
o Gradient
o Deseń, tekstura
o Wzór

 • Obrys, kontur

o Rodzaje
o Modyfikacja
o Gradienty obrysu

Tekst

 • Rodzaje tekstu

o Akapitowy
o Ozdobny

 • Wstawianie i modyfikacja
 • Kolor w tekście
 • Formatowanie czcionki i akapitu
 • Tekst na ścieżce
 • Efekty tekstowe
 • Style znakowe i akapitowe

Efekty specjalne

 • Stosowanie efektów do obiektów
 • Metamorfozy
 • Głębie i efekty 3d, perspektywy
 • Soczewki
 • Cienie
 • Przezroczystość

Pliki rastrowe

 • Umieszczanie plików rastrowych w programach do grafiki wektorowej
 • Co można, a czego nie z pikselami
 • Przycinanie i rozmiar bitmap
 • Dopasowanie obrazka

Projekty praktyczne

 • Tworzenie projektu drukarskiego (wizytówki, ulotki)
 • Tworzenie profesjonalnego logotypu
 • Praktyczna typografia

Eksport i wydruk

 • Ustawienia parametrów PDF do druku
 • Opcje zapisu do JPG i innych formatów internetowych
 • Spad

 

Czas trwania szkolenia 20 godzin

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z prostymi animacjami wykorzystywanymi na stronach www. Program szkolenia obejmuje:

Omówienie interfejsu programu Flash:

 • Narzędzia służące do rysowania (prosta, elipsa, prostokąt, krzywa)
 • Narzędzia służące do zaznaczania
 • Obszar roboczy
 • Okno warstw
 • Linia czasowa

Ustawienia dokumentu (rozmiar, tło, szybkość animacji itd.)

Omówienie i zastosowanie rodzajów animacji

 • Animacja poklatkowa
 • Morfing
 • Ruch

Omówienie obiektów używanych w poszczególnych rodzajach animacji

 • Grupy
 • Symbole graficzne
 • Klipy
 • Przyciski

Omówienie i zastosowanie warstw

 • Normal
 • Mask/Masked
 • Guide/Guided

Publikacja animacji

Umieszczanie animacji na stronach WWW

Omówienie tekstu

 • Static Text
 • Dynamic Text
 • Input Text

Omówienie przycisków

 • Tworzenie prostych przycisków
 • Tworzenie animowanych przycisków

Składnia języka Action Script

Najczęściej wykorzystywane akcje:

 • Play
 • Stop
 • GetURL
 • TellTarget / With
 • Goto
 • LoadMovie

Dopisywanie skryptów do:

 • Tekstu
 • Ujęć kluczowych
 • Przycisków
 • Movie Clipów

Czas trwania szkolenia 10 godzin

Szkolenie dwustopniowe skierowane do osób zajmujących się w pracy zawodowej obróbka materiałów dźwiękowych analogowych i cyfrowych. Kurs ten jest przewidziany również dla hobbistów muzycznych potrzebujących wiedzy i umiejętności w operacjach na dźwięku. Zajęcia realizowane są technika warsztatową, uczestnicy poznają techniki konwersji i obróbki dźwięku oraz uzyskują umiejętności z zakresu obsługi i wykorzystania sprzętu audio.

Realizowana tematyka:

Rodzaje zapisu:

 • Dźwięk i nośniki analogowe
 • Charakterystyka dźwięku analogowego, oraz nośników analogowych
 • Charakterystyka dźwięku cyfrowego, oraz nośników cyfrowych

Przegląd oprogramowania do obróbki dźwięku

Opis najważniejszych funkcji programów

Przenoszenie nagrań

 • Dobór sprzętu do przenoszenia nagrań z nośników analogowych na cyfrowe.
 • Podłączanie gramofonu i magnetofonu analogowego do komputera.
 • Rodzaje wejść, wyjść, kabli, wtyczek.
 • Przygotowanie nośników i ustawień sprzętu analogowego do przenoszenia nagrań na komputer.
 • Przenoszenie dźwięku analogowego na dysk twardy komputera w formacie WAV i mp3

Przetwarzanie plików dźwiękowych

Rodzaje i charakterystyka formatów dźwięku cyfrowego

Obróbka dźwięku cyfrowego:

 • Konwersja do innego formatu
 • Oczyszczanie dźwięku z trzasków
 • Usuwanie szumów w sygnale muzycznym
 • Usuwanie szumów nośnika

Dobór odpowiedniej głośności dźwięku

 • Wyciszanie ścieżek
 • Nakładanie innych ścieżek
 • Zmiana tempa odtwarzania
 • Wyciszanie wokalu
 • Użycie korektora graficznego w celu uwydatnienia niskich, lub wysokich tonów
 • Zastosowanie filtrów (echo, chór itp.)

Tworzenie płyty DVD audio

 • Przegrywanie Audio CD za pomocą programu EAC do pojedynczego pliku WAV i arkusza dyrektyw
 • Projektowanie DVD audio w programie wavelab 5
 • Zapis projektu na nośniku

Tworzenie dźwięku wielokanałowego 5.1

Konwersja stereo do mono

Rozdzielanie dźwięku mono na 6 kanałów

Tworzenie pliku Dolby Digital 5.1

Tworzenie pliku DTS 5.1

Zapisywanie dźwięku na płytę CD, DVD w różnych formatach

Jedną z naszych realizacji było szkolenie dla Narodowego Archiwum Cyfrowego – zobacz

Czas trwania szkolenia 10 godzin

Szkolenie przewidziane jest do realizacji dwustopniowej. Podobnie jak obróbka dźwięku jest unikatem na rynku szkoleń informatycznych. W ramach szkolenia planowane są ćwiczenia warsztatowe z obsługi i zaawansowanego wykorzystania platformy sprzętowej video i audio-video. Uczestnicy poznają również techniki edycji i obróbki materiałów video.

Realizowana tematyka:

Omówienie formatów analogowych (vis) oraz cyfrowych f(dvd, avi, rmvb, amv)

Importowanie materiału video

 • Podłączenie sprzętu (magnetowidu) do komputera
 • Rodzaje wejść, wyjść, kabli, wtyczek.
 • Przygotowanie nośnika i ustawień sprzętu analogowego do przenoszenia materiału video na komputer.

Edycja materiału źródłowego

 • Edycja pliku filmowego
 • Wycinanie sekwencji filmu
 • Dzielenie na rozdziały
 • Konwersja do formatu dvd lub avi

Cyfrowa obróbka plików wideo

 • Wgrywanie na dysk twardy komputera filmu dvd
 • Oddzielanie dźwięku od obrazu dvd
 • Oddzielenie dźwięku od obrazu avi
 • Poprawa jakości

Łączenie obrazu i dźwięku (dołożenie dowolnego dźwięku do obrazu)

 • Konwersja dvd do avi
 • Konwersja avi do dvd

Wklejanie napisów

Dołączanie Menu do filmu

Zapis na nośniku