Od 2016 roku dla osób szkolonych przez naszą firmę przewidziane będzie dodatkowe wsparcie w zakresie aktywizacji i pośrednictwa na rynku pracy. Poszerzenie działalności – stworzenie w firmie komórki w postaci agencji zatrudnienia jest zgodne ze strategią firmy polegającą na oferowaniu kompleksowej usługi szkoleniowej dostosowanej do potrzeb i oczekiwań rynku pracy. Działalność agencji zatrudnienia w firmie Vedius to nie tylko sondowanie rynku pracy, badanie potrzeb i oczekiwań tegoż rynku ale i bezpośrednie pośrednictwo pracy. W dalszej części planowane jest uruchomienie platformy kontaktu osób poszukujących pracy z pracodawcami.